Alla ämnen
Svebiobloggen

Hur tänker dom på högkvarteret när det gäller drivmedelsberedskap?

Hur tänker dom på högkvarteret när det gäller drivmedelsberedskap?
Foto: Axel Öberg / Försvarsmakten.

Den förra bloggen handlade om högskolor som inte brydde sig om att svara på regeringens förslag om reduktionsplikten. Den här bloggen ska handla om försvarsmaktens svar, som är minst sagt lika märkliga.

Här kommer ytterligare en blogg om remissbehandlingen av regeringens förslag om reduktionsplikten, som ju kommer att öka koldioxidutsläppen med 5 miljoner ton nästa år jämfört med i år och öka importen av bensin och diesel med minst en och en halv miljon ton om året.

Högkvarteret passar, liksom Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Den enda försvarsinstans som framför måttliga invändningar är FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut – efter att först ha skrivit att man inte har några invändningar mot förslaget.

Försvaret och Fortifikationsverket undviker synpunkter

Först Försvarmaktens svar, undertecknat av högkvarterets chefsjurist Carin Bratt. Det lyder så här:

”Försvarsmaktens användning av bensin, diesel och flygfotogen är undantagen från reduktionsplikt enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Försvarsmakten berörs således inte av den föreslagna ändringen av reduktionsplikten för bensin och diesel. Försvarsmakten har därför inga synpunkter på förslaget.”

Det är hela texten i yttrandet.

Vår militärledning tycker alltså inte att den behöver befatta sig med förslagets alla övriga konsekvenser, som det ökade beroendet av import av fossila bränslen, försörjningsberedskapen för bränslen, klimateffekter osv. Man avstår från att ha synpunkter på frågan eftersom de egna fordonen inte omfattas av reduktionsplikt, vilket i sig är ett märkligt undantag. Varför ska vi fortsätta köra pansarvagnar på fossil diesel när det finns diesel med HVO-inblandning eller ren HVO eller RME som fungerar lika bra? Och borde vi inte så snart som möjligt låta våra stridsflygplan tanka inhemskt bioflygbränsle?

Fortifikationsverkets yttrande är ännu kortare:

”Fortifikationsverket har inga synpunkter på promemorian”, lyder hela yttrandet undertecknat av generaldirektör Maria Bredberg Pettersson.

Fortifikationsverket är en stor fastighets- och markägare. Verket har hand om alla försvarsbyggnader (dessbättre inte outsourcade) och på sin hemsida skriver man en hel del om olika miljö- och klimatåtgärder. Rimligen har man mycket transportbehov, men i det här fallet tycks inte klimatfrågan vara relevant.

FMV varnar för minskad produktion av fossilfria bränslen

Så till Försvarets materielverk. Man använder samma argument som Högkvarteret för att inte ha några synpunkter på regeringens konkreta förslag – man behöver ju inte köpa reduktionspliktigt bränsle och ”de ändringar som föreslås i den aktuella remissen får därmed ingen direkt påverkan på den materiel som FMV anskaffar för Sveriges försvar”.

Men yttrandet från FMV går dock längre än så. Man skriver: …

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy