Alla ämnen
Bioenergi i industri

Klimatsmart lösning för Sveriges största tomatodlare

Alfred Pedersen & Son är Sveriges största och Skandinaviens ledande tomatodlare och har 12 hektar tomatodling i växthus i Dalköpinge öster om Trelleborg. Odlingsytan utökades med 50 procent under början av 2015 och i slutet av året togs den nya flispannan på åtta megawatt i drift.

12 hektar tomatodling får energi för värme- och fuktreglering från två flispannor på 8 och 6 MW.
12 hektar tomatodling får energi för värme- och fuktreglering från två flispannor på 8 och 6 MW. 12 hektar tomatodling får energi för värme- och fuktreglering från två flispannor på 8 och 6 MW.

Flispannan har levererats av det belgiska företaget Vyncke och startades i november 2015. Växthusen i Dalköpinge har sedan 2008 år värmts med en flispanna på sex megawatt från samma leverantör. Båda pannorna är byggda för att använda skogsbränsle som bark och flis. Pannorna är utrustade med ekonomisers för att utvinna värme ur rökgaserna på ett effektivt sätt.

– Vi var nöjda med den första anläggningen och det påverkade vårt val av ny panna, säger Peter Sijan, odlare på Alfred Pedersen & Son.

Värme- och fuktreglering

Den nya värmeanläggningen är utrustad med automatisk askutmatning samt rökgasrening med elektrofilter och cykloner från Scheuch. På ett år använder de båda pannorna omkring 35 000 kubikmeter flis.

– Under vintern är det en del arbete med flispannorna. Dels att lasta i flisen och dels att ställa in styrsystemet beroende på hur fukthalten varierar i bränslet. Askutmatningen sker med automatik till en askkontainer som behöver hämtas en gång i veckan, konstaterar Peter Sijan.

Värmen från flispannorna används inte bara till att värma upp växthusen. Grovt räknat går 30–40 procent av energianvändning åt till fuktstyrning, inte temperaturstyrning.

– Till och med när det är varmt ute måste luftfuktigheten regleras. Man kan använda avfuktare som går på el eller elda med flis och samtidigt öppna luckor i taket, förklarar Peter Sijan.

Utvinning av koldioxid

I dag tillförs odlingen extra koldioxid för att tomaterna ska växa bättre. Under sommaren när tomaterna växer som mest levererar Aga fem tankbilar koldioxid i veckan, varje bil innehåller motsvarar 33 ton koldioxid.

Men utrustningen från Vyncke kan kompletteras med en modern teknik för att utvinna koldioxid ur rökgaserna.

– Vi är förberedda för att göra denna investering i framtiden, säger Peter Sijan. Systemet för koldioxidutvinning fungerar så att förnybar koldioxid kan fångas in från pannornas rökgaser. Först sänks temperaturen på rökgaserna. Sedan duschas rökgaserna med en vätska som fångar upp koldioxid. När vätskan är mättad med koldioxid förs den tillbaka till en lagringstank till dess att koldioxiden behöver användas. Ett annat system separerar då koldioxid från vätskan och koldioxiden distribueras till luften runt tomatplantorna. Systemet för koldioxidinfångning minskar kostnaderna för inköp, transport och lagring av koldioxid. Systemet har en effektivitet på 90 procent.

Tomater växer bättre i Sverige

Tomaterna som odlas utanför Trelleborg säljs i Sverige via ICA, Lidl, Coop, Eurofresh och Axfood. Vanliga stora tomater som odlas i Sverige ger omkring 60 kilo tomater per kvadratmeter och år, medan produktionen i Spanien endast är omkring hälften, 30 kilo per kvadratmeter och år. Förklaringen är att sommaren i Spanien är för varm för att tomater ska växa.

– Sverige har ett mer fördelaktigt klimat för tomatodling. När de flesta tomatplantor kommer i jorden i början av året behöver de inte så mycket sol och inte så hög temperatur. Under den svenska sommarperioden behöver plantorna 20–25 grader och mycket ljus. I Spanien sker planteringen på höstkanten och tomatplantorna är som störst mitt i vintern när solinstrålningen är ganska låg. I mina ögon, som tomatodlare, är Sverige utan tvekan ett bättre land att odla tomater i jämfört med Spanien, menar Peter Sijan.

Inget konstigt med flis

– För mellan fem och sju år sedan gick de flesta tomatodlare från gas eller olja till flis för att värma och avfukta sina växthusodlingar. Jag känner de flesta tomatodlare i Sverige och nästan alla eldar med flis sedan lång tid. För oss tomatodlare är inget konstigt med att elda flis, avslutar Peter Sijan.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2016

Fakta

Om Alfred Pedersen & Son AB

Växthus med åtta hektar odlingsyta byggdes 2001 i Dalköpinge öster om Trelleborg. 2005 köpte Alfred Pedersen växthusen. Under början av 2015 togs fyra hektar nybyggda växthus i drift och företaget har planer på att bygga fyra hektar till om tre–fyra år. Elva hektar används för sommarproduktion (vecka 3 till 48) och en hektar används för så kallad vinterproduktion (vecka 37 till 33 följande år) med odlingen under belysning delar av säsongen.

I Sverige står svenskodlade tomater för omkring 20 procent av marknaden att jämföra med Danmark där danska tomater står för 70 procent av den inhemska marknaden. Med expansionen i Sverige vill Alfred Pedersen & Son, med vd Mads Pedersen i spetsen, öka andelen svenskodlade tomater i Sverige.

  • Omsättning 2014: 62 Mkr
  • Resultat: 3 mkr
  • Antal anställda: 8
  • Leverantörer till nya värmecentralen Dalköpinge:
  • Panna: Vyncke
  • Rökgasrening: Scheuch
  • Flisleverantör: Södra
Anläggningen är förbered för att kunna utvinna koldioxid ur rökgaserna. På bilden syns rökgasreningen från Scheuch.
Anläggningen är förbered för att kunna
utvinna koldioxid ur rökgaserna. På bilden syns rökgasreningen från Scheuch. Anläggningen är förbered för att kunna utvinna koldioxid ur rökgaserna. På bilden syns rökgasreningen från Scheuch.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy