Alla ämnen
Biovärme

Ny värmeledning ska ge hållbar värme till Jönköping

Jönköping Energi ska bygga en ny fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket på Torsvik till Jönköpings centrala delar. Ledningen behövs för att säkra värme och varmvatten till Jönköping stad som expanderar.

Den nya fjärrvärmeledningen behövs för att säkra hållbar värme och varmvatten till Jönköping stad som expanderar. Projektet kommer att pågå fram till hösten 2021 då den 12 km långa ledningen ska vara nergrävd och klar.

Jönköping Energi
Den nya fjärrvärmeledningen behövs för att säkra värme och varmvatten till Jönköping stad som expanderar. Den nya fjärrvärmeledningen behövs för att säkra värme och varmvatten till Jönköping stad som expanderar.

Ökad efterfrågan på värme

Jönköping Energi har sedan 80-talet erbjudit trygg och hållbar värme och försörjer idag över 30 000 hushåll i Jönköping med värme och varmvatten. Värmen produceras på kraftvärmeverket på Torsvik där avfall och träflis förbränns och bildar värme och el. I takt med att Jönköping expanderar ökar även efterfrågan på hållbar värme och varmvatten från Jönköping Energi. För att kunna säkra leveransen pågår nu ett projekt med att gräva ner en ny ledning från Torsvik till Jönköping.

Ökar tryggheten

– Det är ett efterlängtat projekt som innebär att vi säkrar leveransen av fjärrvärme till vår stad som växer. Dessutom kommer vi kunna minska behovet av äldre anläggningar och bli mer klimatsmarta genom att öka nyttan av verksamheten på Torsvik. Genom den nya ledningen kan vi även öka tryggheten för våra kunder, säger Svante Berglund som är projektledare på Jönköping Energi.

Grävning påverkar

Grävprojektet kommer att pågå i olika etapper på sin väg mot Jönköping. Bland annat kommer den att gå via Råslätt, Gamla Ljungarum, Jordbrorondellen och Torpa för att sedan nå slutdestinationen i norra delen av Friaredalen.
– Vi är medvetna om att grävningen kommer att påverka allmänheten i Jönköping och vi kommer att göra allt vi kan för att den påverkan ska bli så liten som möjligt. Vi kommer att informera om hur utbyggnaden kan påverka på vår webbplats, i sociala medier och genom skyltar under projektets gång, säger Svante.

Kraftvärmeverket på Torsvik

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Det uppvärmda fjärrvärmevattnet pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Värmen produceras till största delen i vår anläggning på Torsvik. Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 procent av fjärrvärmebehovet och drygt 30 procent av den el som används i vårt nätområde. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy