Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Nya regler för biodrivmedel hotar Sveriges klimatmål till 2030

Möjligheten att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn kommer att bli liten om rena och höginblandade biodrivmedel beskattas och tappar i konkurrenskraft mot fossila drivmedel. Martin Engström, affärschef på Lantmännen Agroetanol, är orolig för att Sveriges överlägset snabba framgång med att minska klimatpåverkan från transportsektorn kan vara på väg att stanna upp och istället vändas till motgång till följd av administrativa hinder.

– Vi har i Sverige varit väldigt framgångsrika med att introducera biodrivmedel inom transportsektorn. Vi är i särklass bäst om vi jämför med övriga EU-länder. Sverige har inte bara klarat EUs 2020-mål – vi har överpresterat med råge. Hemligheten bakom framgången är att Sverige har introducerat biodrivmedel både för låginblandning och för rena och höginblandade biodrivmedel, säger Martin Engström.

Martin_Engström
Kommer Sveriges framgång med att minska klimatpåverkan från transportsektorn att stanna upp nu på grund av administrativa hinder, undrar Martin Engström, affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Vad är det som hotar framgången med biodrivmedel?

– Vi har ett system med regler som bygger på grön skatteväxling där vi sänkt skatten på det vi vill stimulera och höjt skatten på det vi vill få bort. Det styr användningen mot mer biodrivmedel, både låginblandade samt rena och höginblandade drivmedel som RME, HVO, biogas, E85 och ED95. Sverige har under lång tid varit tvingade att ansöka om dispens hos EU-kommissionen gentemot EUs statsstödsregler för skattebefrielsen för biodrivmedel. Låginblandade biodrivmedel är inte längre befriade från skatt sedan reduktionsplikten infördes. De statsstödsregler som nu gäller för höginblandade biodrivmedel löper ut den sista december 2020. Om den inte förlängs blir det skatt på dessa biodrivmedel som då troligen konkurreras ut och ersätts av fossila drivmedel, förklarar Martin Engström.

Finns det något alternativ till skattebefrielse?

– Departement och myndigheter håller på att utreda lösningar för att förhindra att höginblandade biodrivmedel slås ut. Ett förslag går ut på att placera även höginblandade drivmedel inom ramen för reduktionsplikt. Men vi ser en risk att flera av de höginblandade biodrivmedlen riskerar att fasas ut om regelverket ändras på det sättet. De biodrivmedel som är kostnadseffektiva kommer troligen att klara sig. För etanol i E85 kommer antagligen den typen av system att fungera. Men andra biodrivmedel riskerar att fasas ut i förtid.

Är det inte så att priset höjs för alla rena biodrivmedel?

– Enda möjligheten att E85 kan bli kvar på marknaden är att de bolag som säljer fossil bensin och diesel aktivt väljer att subventionera E85-priset i syfte att klara sina mål inom reduktionsplikten. E85 blir beroende av de aktörer som säljer fossila produkter för att kunna säljas. Det innebär att de nya små snabbväxande aktörer som tagit marknadsandelar på senare år och endast erbjuder rena eller höginblandade biodrivmedel riskerar att slås ut. Det skulle innebära ett steg bakåt i den fina utveckling vi har haft i Sverige, säger Martin Engström.

Du menar att bara de traditionella oljebolagen skulle kunna fortsätta sälja internt subventionerad E85 för att klara sin reduktionsplikt?

– Ja, de skulle kunna subventionera E85 för att öka antalet sålda liter biodrivmedel som då kompenserar för de liter fossilt drivmedel företagen säljer.

Hur skulle en borttagen skattebefrielse påverka användarna?

– Det finns många företag, kommuner och landsting, till exempel kollektivtrafiken, som har valt att gå före och med ett aktivt miljöval köpt biodrivmedel med hög koldioxidreduktion, kanske upp till 90 procent eller mer. Om rena och höginblandade biodrivmedel konkurreras ut skulle kollektivtrafiken istället behöva byta tillbaka till en diesel inom reduktionsplikten som kan ha mindre än 20 procent koldioxidreduktion. De som vill gå före vill så klart att den möjligheten ska finnas kvar.

Hur bedömer du möjligheten att skattebefrielsen kommer att finnas kvar?

– Vi tycker att det är viktigt att Sverige står upp för sina ambitioner att aktivt fasa ut fossila bränslen i transportsektorn och att vi står fast i vår linje att göra det genom att även använda rena eller höginblandade drivmedel. Sverige är bäst i klassen och vi har uppenbarligen ett system som fungerar.

Jag tror att det Sverige vill göra, minska klimatpåverkan, det vill EU också göra, då kan vi inte fastna i ett regelverk som leder utvecklingen i helt fel riktning – bakåt.

Planerar Lantmännen Agroetanol att investera för att öka produktionen av etanol om reduktionsplikten ökar för bensinpoolen?

– Möjligheten att tillverka biodrivmedel i Sverige i dag är väldigt stor och outnyttjad, sett till vilka överskott av råvara som finns. Sverige exporterar stora mängder jordbruksprodukter som kan användas till både biodrivmedel, djurfoder och matproduktion. Prognoserna för dessa produkter pekar på att vi kommer att få ett större överskott framöver. Sverige har även stora resurser inom skog och avfall som vi inte använder. Om Sverige ökar ambitionerna och prioriterar inhemsk drivmedelsproduktion finns det stora möjligheter.

Lantmännen Agroetanol har dock inga konkreta planer på att bygga ut kapaciteten under de politiska förutsättningar som finns just nu. Men om de ändras kan våra planer också ändras. Med rätt förutsättningar kommer det att investeras mer i biodrivmedelsproduktion, säger Martin Engström.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy