Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Skarpa förslag till investeringar i bioraffinaderier – det är nu eller aldrig

Sverige är världsledande i andel förnybart och bredd inom biodrivmedel samt fordon dedikerade för rena biodrivmedel. Hela den svenska busstrafiken går till cirka 90 procent på förnybara drivmedel. Det är världsunikt och fantastiskt. Mycket av detta är en följd av att distributörer och konsumenter kunnat ha en skattebefrielse för dessa biodrivmedel.

Desto sämre, faktiskt nästan katastrofalt, är att Sveriges politiker misslyckats med att stimulera svenska investeringar i egen produktion av biodrivmedel motsvarande efterfrågan. Trots en enorm potential, stort tekniskt kunnande och industrier som är villiga att ta steget. Investerare har tvekat varje gång ett beslut skulle tagits. Varför? De har inte kunnat lita fullt ut på att politikerna inte ändrar villkoren nästa år.

För att hjälpa politikerna på traven har branschen tagit fram ett genomarbetat förslag till styrmedel för att underlätta investeringar i storskalig produktion av biodrivmedel från inhemska råvaror. Den tolfte februari presenterade Svebio resultaten från ett projekt finansierat av Vinnova inom programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi – från teori till praktik.

Utifrån en industriell syn på finansiering av projekt har projektgruppen genomfört hypotesdrivna risk- och styrmedelsanalyser. Den viktigaste frågan för ägare och finansiärer är hantering av risk. Vissa risker kan endast hanteras av regering och riksdag för att Sverige ska kunna åstadkomma en bred satsning på stor ökning av inhemsk produktion av biodrivmedel.

Ny rapport med förslag

I rapporten ”Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier”  presenteras förslag av olika detaljgrad på styrmedel som är kompletterande, ej konkurrerande eller avhängiga varandra, och inte i konflikt med dagens regelverk. Projektet föreslår införande av en riktad reduktionsplikt, baserad på råvara. Genom att skapa en långsiktigt tydlig efterfrågan på avancerat biodrivmedel bedöms pris- och efterfrågerisken minska betydligt. Dessutom föreslås införande av Contract for Difference (CFD), auktioner av kontrakt, som säkerställer skillnaden mellan ett osäkert, eller för lågt marknadspris och det pris som krävs för finansiering.

Utöver dessa behövs en mycket viktig förändring, en justerad energibeskattning, med skatt per energienhet och inte per volym. Lägg inte skatt på något jämförbart drivmedel, lägg skatt på energin jag faktiskt köper. Sedan föreslår vi en reduktionsplikt både för flyget och sjöfarten, där förslagen ovan läggs in och bildar en treenighet.

Potentialen är stor i Sverige för tillverkning av hållbara och rena biodrivmedel. Sverige är på många sätt ledande på teknikutvecklingen och flera pilot- och demoanläggningar ligger i startgroparna för att gå vidare till kommersialiserade och stora anläggningar. Nu uppmanar vi beslutsfattarna och lagstiftarna att skyndsamt minska de finansiella riskerna med föreslagna kompletterande styrmedel, genom införande av kompletterande lagstiftning. Yes, we can!

Läs rapporten ”Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier”


Text: Tomas Ekbom, Programdirektör BioDriv, Svebio


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy