Alla ämnen
Opinion & debatt

Nytt i Svebiobloggen: Bara bioenergi kan rena atmosfären från koldioxid

I förra bloggen tog jag upp ett klimatförslag inför valet från Liberalerna. Nu vill jag granska ett konkret förslag från Centerpartiet – partiets förslag om ett omfattande stöd till BECCS (Bioenergi + Carbon Capture and Storage).

Precis som förslaget från Liberalerna om europeisk koldioxidskatt är detta förslag framsynt och rätt tänkt, men alltför optimistiskt, inte minst när det gäller tidplan och möjlighet att få förslaget genomfört de närmaste åren. När det gäller teknik och kostnader för BECCS finns det också en del frågetecken.

Men grundförslaget är rätt: bioenergin kan användas för att minska halten koldioxid i atmosfären. Därför finns det anledning att ge stöd till att pröva och utveckla tekniken i stor skala under de närmaste åren.

Vad är då BECCS?

Det handlar om att fånga in koldioxiden från förbränning av biomassa. Precis som när man eldar kol, olja eller naturgas bildas det koldioxid vid förbränningen av biobränslen. Men de här utsläppen är givetvis klimatneutrala, eftersom kolet bundits in när träden växt, och avverkade träd ersätts av nya. Biomassa från avskogning är däremot inte klimatneutral, men vi har mer skogstillväxt än avskogning i världen.

Om man kan fånga in koldioxiden och stoppa ner den i berggrunden på ett långsiktigt säkert sätt, så att den inte läcker till atmosfären, har man fått en minskning av koldioxidhalten i atmosfären. Man kallar detta ”negativt utsläpp”, en term som jag tycker är vilseledande. Det är ju inget utsläpp, utan nettominskning vis-a-vi lufthavet.

Läs hela blogginlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy