Alla ämnen
Opinion

Opinon: Vill du ha fakta om koldioxiden – följ Global Carbon Project

Opinon: Vill du ha fakta om koldioxiden – följ Global Carbon Project
Flygbild över boreal skog (© Mostphotos)

Klimatmötet i Sharm el-Sheikh kan snart summeras. Det kommer inte att gå till historien för några genombrott i det globala klimatsamarbetet. Men det finns ljuspunkter. Mer om det längre ner i bloggen. Istället för fokus på klimatmötet vill jag lyfta fram Global Carbon Project.

Det är en fantastisk sammanfattande informationskälla för alla som vill ha obestridliga fakta om koldioxidutsläppen, både de aktuella utsläppen och den historiska utvecklingen, från 1850 till i dag.

Global Carbon Project publicerar sina uppdaterade diagram varje år i samband med klimatmötet. Här hittar du deras globala koldioxidbudget för 2022 (Carbon Budget 2022).

Mycket användarvänliga diagram

Plocka upp presentationen, som innehåller 94 ”slides” som man själv kan låna och använda i olika sammanhang där man diskuterar klimatpolitik och koldioxidfrågan.

Man kan också direkt kopiera diagrammen. Mycket användarvänligt för debattörer, lärare och journalister. Vi vet ju att koldioxidutsläppen stått för 80 procent av den ökade klimatpåverkan under de senaste tio åren. Det är på koldioxidutsläppen vi måste fokusera på i opinionsbildning och klimatpolitik.

Jag skulle helst vilja visa tio eller tjugo av Global Carbon Projects bilder här i bloggen. Men låt mig bara visa två, och sedan kommentera några ytterligare budskap. Den första bilden heter ”Sources and Sinks of CO2” och visar de totala utsläppen och upptagen sedan 1850, dvs sedan vi började använda stenkol i stor skala.

Illustration: Global Carbon Project

Måttet är ppm, miljondelar CO2 i atmosfären. De ljusblå staplarna visar koldioxidhalterna 1850 respektive 2021. Halten har ökat från 286 ppm till 415 ppm eller med 45 procent. Det är det som ger huvuddelen av växthuseffekten.

Samtidigt som halten CO2 har ökat i atmosfären har CO2 motsvarande 82 ppm hamnat i havet i form av försurning av havsvattnet, en effekt som hotar korallreven och påverkar annat liv i havet. En ännu större del av koldioxiden har bundits i den så kallade landsänkan. Det handlar om ökad volym biomassa i skogar och annan växtlighet och i mark. Det allra mesta av ökningen är skogstillväxt.

Utsläppen kommer från förbränning av kol, olja och gas och från cementtillverkning. Men också från avskogning. Det finns ett par små faktorer till, en osäkerhet på 6 ppm och karbonisering av cementen är den åldras och tar upp koldioxid.

Vad är de övergripande slutsatserna av bilden?

  • Avskogning och ökad skogstillväxt har tagit ut varandra. Det är till och med så att landsänkan totalt är större än den samlade avskogningen sedan 1850. Vi har alltså mer biomassa på jorden i dag än för 170 år sedan, före industrialiseringen.
  • Fossila bränslen står för hela tillskottet av koldioxid. De fossila bränslenas utsläpp motsvarar hela ökningen av koldioxidhalten i atmosfären och hela havsförsurningen.
  • En tredje slutsats är att skogsägare och markägare inte har någon som helst skuld för klimatförändringen. De har ju inte orsakat den, sett som kollektiv. På de flesta håll i världen har de dessutom ökat kolförråden i skogarna kraftigt under de senaste 170 åren…

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy