Alla ämnen
Svebiobloggen

Vill professorerna avskaffa biofjärrvärmen i sina universitetsstäder?

Vill professorerna avskaffa biofjärrvärmen i sina universitetsstäder?
Örtoftaverket vid gult rapsfält. Foto: Petter Duvander / Kraftringen

Det har dykt upp ett nytt internationellt forskarbrev mot bioenergi. Denna gång undertecknat av 650 personer, professorer, forskare och en del andra. Bland dem ett 30-tal svenska undertecknare, varav 16 är professorer. Det man undrar över är om de verkligen står bakom det som skrivs i brevet, inte minst mot bakgrund av den politiska dragkamp som just nu pågår i EU kring skogsbränslen.

Brevet är riktat till ett antal globala ledare och dess övergripande krav är formulerat så här:

“We ask you and your countries to end all reliance on forest bioenergy “(fritt översatt: vi uppmanar er och era länder att upphöra med all användning av bioenergi från skog). All bioenergi ska ersättas med förnybar energi som sol och vind.

Brevet innehåller också en lång argumentation som ifrågasätter bio-CCS, bioenergi kombinerat med koldioxidavskiljning och lagring för att skapa negativa utsläpp.

Förhindra restriktioner från EU mot biobränslen från skogen

Själv har jag sedan månader tillbaka ägnat en stor del av min arbetstid åt att försöka förhindra restriktioner från EU mot biobränslen från skogen.

Samt rädda den svenska användningen av de här bränslena för fjärrvärme, biokraftproduktion, ersättning av fossila bränslen i industrin och framtida produktion av biodrivmedel från skogsråvara.

Fakta

Vad är Svebiobloggen?

Svebiobloggen drivs av Kjell Andersson, näringspolitisk chef för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Det kommer ofta nya utspel och förslag som påverkar bioenergibranschen. I Svebiobloggen lyfts och diskuteras dessa.

Jag har skrivit en konsekvensanalys för att visa de allvarliga konsekvenserna för svensk energiförsörjning och svensk klimatpolitik om man inför regler som begränsar användningen av grot (avverkningsrester som grenar och toppar) och icke industriduglig ved (rötskadat med mera).

Jag har skickat runt denna konsekvensanalys till ett par hundra nyckelpersoner i EU:s 27 medlemsländer, som jag tror kan påverka slutresultatet av förhandlingen. Frågan är akut för Sverige och avgörs under de närmaste veckorna.

Professorerna som skrivit under

Låt mig koppla ihop de två frågorna på ett konkret plan. Forskarbrevet är undertecknat av följande professorer från Lunds universitet:

Professor Jonas Ardö, professor Anders Lindroth, professor Petter Pilesjö och biträdande professor Anna-Maria Persson. Brevet är dessutom undertecknat av ytterligare fem personer på Lunds universitet.

De är alltså alla övertygade om att användningen skogsbränslen måste upphöra och ersättas med sol och vind och att bio-CCS är en icke önskvärd klimatåtgärd. Det är denna ståndpunkt man instämt med, med namn och akademisk titel.

Lunds universitet värms upp av skogsflis

Lunds universitet, liksom resten av Lund, får det mesta av sin värme och en del el från Kraftringens anläggning Örtofta kraftvärmeverk, som till stor del eldas med skogsflis.

Kraftringen planerar nu en stor utbyggnad med mer biobaserad kraftvärme, ett miljardprojekt som också kommer att förstärka elbalansen i Skåne.

Från Örtoftaverket har man nyligen dragit en ångledning till Sverige enda sockerbruk, som kunnat minska sina klimatutsläpp med en fjärdedel genom att ersätta användningen av fossil gas med energi från biobränslen.

Kraftringen har tillsammans med Stockholm Exergi och Växjö Energi gjort en egen konsekvensanalys som visar de ödesdigra konsekvenserna av ett EU-beslut som inför restriktioner mot skogsbränslen.

Hur löser professorerna den fortsatta energiförsörjningen i Lund?

Hur tänker sig de fyra professorerna på Lunds universitet och de övriga fem undertecknarna av brevet den fortsatta energiförsörjningen i Lund?

Tror de på allvar att det går att ersätta värmeproduktionen från förnybara bränslen med el från solfångarfält (täckande hur stor yta skånsk åkerjord?), som i huvudsak ger energi under den del av året då det bara finns små värmebehov, eller vindkraft, som bara ger energi en tredjedel av tiden?

Hur ska man driva processerna i sockerbruket om man inte har förnybara biobränslen? Den mest sannolika lösningen både för kraftvärmeverket och sockerbruket är att återgå till fossil naturgas om skogsflisen stryps.

Vad är professorernas budskap till Kraftringen? Och vad är deras besked till tusentals skånska skogsägare? Ska de inte kunna sälja restprodukterna från sina avverkningar som energi? Eller ska de inte få avverka alls i sina skogar?

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy