Alla ämnen
Pellets

Pelletsvisionen ser en ökad efterfrågan på pellets

Hur stort är det framtida behovet av pellets? Vilka marknader kommer att efterfråga pellets i framtiden? PelletsFörbundet har gjort en analys av pelletsutvecklingen i Sverige och av potentialen framöver. Svaren presenteras i Pelletsvision, där potentialen beskrivs med fokus på användning inom fjärrvärme, industri och småskalig uppvärmning.

Pelletsvisionen visar att det finns en potential för att pellets-användningen kan öka med 4 TWh från dagens cirka 8 TWh per år till omkring 12 TWh, en ökning med 50 procent. I denna bedömning ingår inte användning av torrefierad pellets eller pellet som råvara för biokol i järn- och stålindustri.

Vår analys utgår bland annat ifrån de färdplaner som ingår i Fossilfritt Sverige där olika branscher har beskrivit kommande behov av bioenergi. Denna mängd bioenergi utgör till en del fast biomassa där en betydande mängd går att härleda till förädlade biobränslen som pellets.

Användning av pellets i fjärrvärme har förekommit i stora värmeverk och kraftvärmeverk som konverterats från olja eller kol. Men användningen av pellets i stora anläggningar bedöms minska framöver. Samtidigt har pellets använts i viss omfattning som en del av bränslemixen i fjärrvärmenät, i pannor som nyttjas för topplast och under låglastperioden sommartid. Den del fossil olja i fjärrvärmen som fortfarande används, för topp- och sommarlast kommer delvis kunna ersättas med pellets.

Pellets i industri

Användning av konventionell pellets inom storskalig industri som järn- och stålindustrin bedöms inte som trolig. Eventuellt kan torrefierad pellets (biokol) bli aktuellt. För gruv- och mineralindustrin kan det finnas ett behov av förnybara bränslen. Inom metallförädling och produktionen av järnmalmspellets undersöks möjligheten att nyttja pellets för att ersätta fossila bränslen. Inom mellanskalig industri finns en tydlig potential för pellets för att ersätta olja, gasol och naturgas till exempel inom livsmedelsindustrin. Det finns starka incitament för konvertering från fossila bränslen till pellets inom hotell, fritidsanläggningar, skidanläggningar, växthus och tvätterier.

Skogsindustrin är den största användaren av energi och med en hög andel bioenergi sedan tidigare. Men även i skogsindustrin återstående en del fossila bränslen som kan ersättas. Särskilt finns en potential att ersätta fossilt bränsle med pellets i mesaugnar.

Inom småskalig uppvärmning i villor bedöms pelletskaminer ha en potential att installeras i ett par hundra tusen villor som i dag använder el för uppvärmning via direktelvärme eller luftvärmepump.

Sammanfattningsvis visar vår analys att det finns en potential att öka pelletsanvändningen med cirka 4 TWh, varav drygt hälften från gruv- och mineralindustrin samt skogsindustrin, omkring 800 GWh från livsmedelsindustrin och cirka 400 GWh från småskalig uppvärmning.

Ladda ner Pelletsvisionen från www.pelletsforbundet.se


Text: Fredrik Zetterlund, Kanslichef, PelletsFörbundet


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy