Alla ämnen
Opinion & debatt

RED II – när då?

2018 beslutades om ett reviderat Förnybartdirektiv (RED II) i EU. Direktivet säger att till 2030 ska 32 procent av energimixen i EU vara förnybar. För Sverige är det inget problem eftersom vi ligger på 54 procent. Till nästa sommar ska direktivet vara implementerat i svensk lag.

Den största förändringen för oss som jobbar med bioenergi från skogen är nog att direktivet nu också omfattar bränslen till el, värme och kyla. Det har nog ingen i branschen missat vid det här laget. Men vad kommer det betyda i praktiken? Och kommer implementeringen bli klar i tid?

Regeringen har gett uppdrag till Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Energimarknadsinspektionen att utreda hur direktivet ska kunna införas i svensk lagstiftning. Trädbränsleföreningen följer utvecklingen och vi ser att utöver vikten av att implementeringen blir smidig är det också viktigt att den kommer på plats i god tid så att marknaden hinner förbereda sina rutiner och se över åtgärder som måste vidtas.

Energimyndigheten har utrett spårbarhet, ursprungsgarantier, kontroll av hållbarhetskriterier och kriterier för växthusgasminskning. Myndigheten har kommit med flera rekommendationer och sett att flera saker måste utredas mer. Nyligen fick Energimyndigheten ytterligare uppdrag. Förslagen till implementering för fasta biobränslen bygger vidare på den utformning av hållbarhetsuppföljning som redan gäller för flytande biodrivmedel.

En utgångspunkt är att svensk lagstiftning om skog och miljö redan ställer de krav som RED II innehåller. Aktörerna behöver kunna visa att aktuell vara kommer från Sverige och för kontroll av enskilt parti från skogen krävs spårbarhet.

Trädbränsleföreningen har föreslagit att Energimyndigheten bör utreda om befintliga system för virkesmätning kan användas. Vi tror att det kan vara en smidig och enkel lösning. Det är viktigt att befintliga rutiner och informationsflöden används så långt som möjligt. Risken är annars att hanteringen blir dyr och komplicerad, speciellt för mindre aktörer. Vi behöver i Sverige även utveckla inhemska beräkningsverktyg.

Energimyndigheten har omfattande medel för forskning och utveckling och har finansierat mångåriga program för att studera hållbarhetsaspekter i de svenska bioenergisystemen. Resultaten från forskningen har varit ett bra underlag i förhandlingarna om RED II. Dessa medel kan med fördel användas för utveckling av beräkningsverktyg. Energimyndigheten har även ett brett kontaktnät med forskare inom området och väl fungerande rutiner för att administrera riktade program.

Det kan kanske kännas lite futtigt att påminna om att en enkel och snabb implementering av RED II i dessa pandemitider. Men jag skulle säga att det är viktigare än någonsin. Vi får inte riskera att skapa administrativa hinder när vi behöver vår inhemska bioenergi som mest. Det är fjärrvärme från bioenergi som värmer våra städer och el från kraftvärmeverken som står för pålitlig och planerbar grön el.


Redaktör: Trädbränsleföreningen genom Sofia Backéus, Expert skogsskötsel & klimat
sofia.backeus@lrf.se

www.tradbransle.se


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy