Alla ämnen
Opinion & debatt

Utan torvjord växer inte skogen

Sveriges första nationella skogsprogram antogs av riksdagen 2018. Intresset för att få medverka i förarbetet var stort och vi i Branschföreningen Svensk Torv var mycket snabba med att anmäla vårt intresse. Tyvärr avslogs vår intresseanmälan och vi fick därmed inte möjligheten att vare sig få påverka i utformningen eller bidra med våra expertkunskaper.

Det kan vara en av anledningarna till att programmets intention om en växande bioekonomi inte kommer kunna infrias. Orsaken är att det i det nationella skogsprogrammet inte finns någon skrivelse om vad Sveriges skog planteras i. Ingenstans berörs den viktiga förutsättningen att det måste finnas tillräckligt med odlingssubstrat i form av torv till alla de närmare 400 miljoner skogsplantor som varje år är förutsättningen för att skogen ska växa på ett hållbart och säkert sätt. Denna fråga har, märkligt nog, helt förbisetts.

Varför är tillgång på torv en förutsättning för tillväxten i det svenska skogsbruket?

Varje planta måste gro för att det ska löna sig för skogsbolagen och torv av hög kvalitet är det enda substrat som har de rätta egenskaperna. Svensk låghumifierad (svagt nedbruten) torv ger en bra balans mellan luft och vatten till rötterna och förser plantan automatiskt med rätt pH-värde.

Tillgången på torv som odlingssubstrat är alltså central. Men då torvbruket är under hård press och eftersom tillståndsprocessena inte fungerar, är risken nu att det inte finns svensk hållbar torv som täcker behoven. Av tio ansökningar för torvskörd stoppas nio. Avslagen görs ofta på grund av handläggarnas personliga åsikter om torv. Detta vi tog upp med landsbygdsministern Jennie Nilsson som svarade att det är oacceptabelt. Men problem kvarstår, trots ministersvaret.

Likadant är förhållandet när det gäller Sveriges beredskap i coronakrisen. Vi har kontaktat flera beredskapsansvariga på olika myndigheter, exempelvis Jordbruksverket, och de intygar samfällt att det inte finns någon beredskap för att Sverige ska ha tillräckligt med torv för att kunna odla skogsplantor, bär och grönsaker i.

Skogsstyrelsen har också tappat bort denna fråga i den nyligen släppta rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. I remissvaret från Branschföreningen Svensk Torv skrev vi att det är mycket viktigt att behovet av torvbaserad jord inom skogsbruket synliggörs för beslutsfattare och myndigheter.

Men inget av detta togs upp i den slutgiltiga rapporten. Inget omnämns kring odlingssubstratet torv som skogsplantorna måste ha tillgång till.

Det finns alltså all anledning för Svebio och bioenergibranschen att känna oro, inte bara över coronaviruset, utan också över att den skogsproduktion som utgör själva grunden för biomassan, i form av livsdugliga skogsplantor, kan vara i fara eftersom tillgången på den torvbaserade jord som är förutsättningen inte säkerställts – varken hos Skogsstyrelsen eller någon annanstans.


Text: Ingrid Kyllerstedt, Branschföreningen Svensk Torv, kommunikations- och medieansvarig


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy