Alla ämnen
Bränslehantering

Så ska bränsleberedningen vid nya Ryaverket fungera

Vid Ryaverket finns en befintlig mottagningsstation för träpellets som kommer att finnas kvar. Här tippar lastbilar pellets som sedan förflyttas från mottagningsstationen med en bandtransportör. Efter den startar Mareds leveransgräns. Thomas Magnusson beskriver de olika processdelarna i bränslehanteringen som Mared kommer att leverera.

– Efter bandtransportören tar vi vid med nya skruvtransportörer för både horisontell och vertikal matning av träpellets fram till en mindre pelletssilo. Skruvtransportörer valdes för att minska risken för dammexplosioner och minska underhållskostnaden, förklarar Thomas Magnusson.

Rya Hetvattencentral får en ny modern pannan som eldas med biobränsle.
Rya Hetvattencentral får en ny modern pannan som eldas med biobränsle. Rya Hetvattencentral får en ny modern pannan som eldas med biobränsle.

Minskar risken

Hela botten av den mindre silon är täckt med tre stora skruvtransportörer, vilket minskar risken för problem med valvbildning av bränslet. De tre skruvtransportörerna matar fram pellets till varsin hammarkvarn. På vägen passerar bränslet en mindre buffertbehållare ovanför hammarkvarnen. Buffertbehållaren är försedd med hög- och lågnivåvakt som kallar på material från pelletssilon. En inmatningsteknik försörjer hammarkvarnarna med pellets från buffertbehållaren.

15 ton per timme

I kvarnen bearbetas träpellets till ett fint träpulver där varje partikel får vara maximalt 1,4 millimeters diameter. Detta är ett krav från brännarleverantören som måste uppfyllas för att undvika problem med NOx och andra utsläpp.

En fläkt suger in luft i kvarnen för att få rätt funktion och för att kunna transportera iväg träpulvret från kvarnen i ett rör till ett cyklonfilter. Under en timme passerar 40 000 kubikmeter luft genom varje kvarn tillsammans med 15 ton träpulver. Det blir ungefär 375 gram träpulver per kubikmeter luft. Träpulvret ska sedan avskiljas från luften.

–Det är ganska stora luftvolymer som hanteras vilket gör att även rördimensioner blir stora, alla delar påverkas av den höga kapacitet som anläggningen ska uppnå.

Separeras i filter

Från kvarnen sugs träpulver till ett filter från Simatek. Filtret är en kombination av cyklon- och påsfilter. Avskiljningen i filtret fungerar genom att träpulver följer med luften som leds tangentiellt in i filtret. Luften cirkulerar och tyngre partiklar följer med ett mindre flöde.

De tyngre partiklarna separeras och lämnar filterkammaren via ett utlopp i botten av filtret. Finare partiklar följer med luften i huvudflödet, leds till toppen av filterkammaren och fördelas mellan ett antal filterpåsar. Luften passerar genom filtermaterialet till utsidan medan träpulvret stannar på ytan av påsarna. Genom att skapa ett differenstryck i luftflödet i korta impulser lossnar träpulvret och faller ner i botten på filterkammaren. Den rena luften evakueras medan träpulvret går via en rotorsluss till en pulversilo. Där lagras träpulvret.

Skruvar och slussmatare

I botten på pulversilon sitter en hydraulisk skruvutmatare som ger en god omblandning av träpulvret vid utmatningen. En separation i olika fraktioner kan ske naturligt när pulvret faller längs väggarna i silon. Doseringsutrustningen och brännarna är känsliga för om bränslet har en ojämn partikelfraktion.

Den hydrauliska skruvutmataren matar träpulver till ett fallschakt och vidare ner till en mindre buffertbehållare som även den har en botten försedd med skruvar som var för sig matar pulvret via en rotorsluss ner till doseringsutrustning innan pulvret matas iväg till brännarna på pannan. Mareds leveransgräns slutar före doseringsutrustningen.

För att ha kontroll på filtrets funktion och upptäcka dammutsläpp är anläggningen utrustad med en partikelmätning. De flesta slussmatare och skruvar levereras av PAM i Danmark.

Det här inlägget innehåller betald annonslänk.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.


Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy