Alla ämnen
Biovärme

Sandvik Coromant i Gimo satsar på biovärme och minskar växthusgasutsläpp med 1850 ton

Med den nya fjärrvärmesatsningen tar Sandvik Coromant i Gimo ett steg närmare visionen om att bli en grön fabrik.

På Sandvik Coromants fabriksområde i Gimo kopplas fjärrvärme och värmepumpar ihop för att leverera koldioxidneutral värme till produktionen. Genom arbetet reduceras koldioxidutsläppen till nära noll och överskottsvärme kan förflyttas mellan två geografiskt skilda områden.

Fjärrvärme i Gimo

Genom att ersätta oljeeldning med en kombination av fjärrvärme och värmepumpar kommer fabriken att uppnå en nästintill koldioxidneutral produktion. Som ett plus kommer även den nya och miljöriktiga uppvärmningslösningen innebära en ekonomisk besparing. Projektet genomförs tillsammans med bioenergiföretaget Neova som driver fjärrvärmenätet i Gimo.

– Vi på Sandvik Coromant har bland annat minskat användningen av eldningsolja med ca 70 procent sedan 2012. Satsningen på alternativ fjärrvärme, som vi gör tillsammans med bioenergiföretaget Neova, kommer att få ner den siffran till nära noll. Baserat på ett års förbrukning beräknar vi att den nya fjärrvärmelösningen kommer att motsvara minskade växthusgasutsläpp med 1 850 ton per år. Det är lika mycket som uppvärmningen hos 230 normalstora villor, berättar Joakim Fagerudd, Site Manager hos Sandvik Coromant i Gimo.

Neova driver projektet och har påbörjat grävarbetet med nya fjärrvärmekulvertar till första fabriksområdet i Gimo. När all kulvert är färdigbyggd kopplas Sandvik Coromants två områden ihop och överskottsvärme kommer kunna förflyttas från det ena området till det andra.

– Neova investerar i nya fjärrvärmekulvertar och en ny biobränslebaserad produktionsanläggning på 3,5 MW från Saxlund som ska förse Sandvik Coromant med den värmen som tillverkningen kräver. Tack vare fjärrvärmevärmeproduktionens effektivitet och att den är baserad på biobränsle är utsläppen av fossil koldioxid kraftigt reducerad, säger Peter Backman, Projektledare på Neova

Investeringen stöds av Klimatklivet

Projektet stödjs av det statliga investeringsstödet Klimatklivet. Stödet ges till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläpp.

 

Sandvik Coromant

Som en del av den globala Sandvik-koncernen är Sandvik Coromant ledande när det gäller verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som höjer standarden inom industrin. Kompetensutveckling, omfattande investeringar i FoU och starka kundrelationer säkerställer utvecklingen av bearbetningsteknik. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 8 000 anställda och finns i 150 länder.

 

Neova

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Neova äger och driver idag 14 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy