Alla ämnen
Biodrivmedel

Skärpta klimatmål: Sjöfarten ska satsa på gröna drivmedel

Skärpta klimatmål: Sjöfarten ska satsa på gröna drivmedel
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antar ett historiskt klimatpaket som skärper sjöfartens klimatmål. Foto: Pixabay

Sjöfartens miljökommitté (MEPC) beslutade i dagarna om inriktning och tidplan för att införa pris på utsläpp av växthusgaser, och en global standard för att öka andelen gröna drivmedel i sjöfarten.

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt ett mål för den internationella sjöfarten om netto-nollutsläpp vid 2050, samt mellanliggande mål om 20-30 procent minskning av totala växthusgasutsläpp till år 2030. Samt 70-80 procent minskning till år 2040, jämfört med 2008 års nivå.

Sofia Malmsten från avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen har fört Sveriges talan i förhandlingarna i IMO:s klimatarbetsgrupp:

– Vi är mycket glada att IMO har fattat beslut om nya klimatmål. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att få på plats styrmedel som direkt minskar sjöfartens utsläpp.

Intensifiera takten i omställningen

Sverige har en nära dialog med likasinnade länder, framför allt inom Europa och med små önationer i Stillahavsområdet. Dessa önationer påverkas redan nu i väldigt hög grad av klimatförändringarna.

– Många av dessa länder är också mycket beroende av sjötransporter. Det är därför glädjande att sjöfarten visar att den är beredd att ta sitt ansvar för den nödvändiga klimatomställningen. Vi har nu en stabil grund för fortsatt arbete. Förhoppningen är att beslut om ytterligare styrmedel kan fattas 2025 för att påskynda omställningen, men redan nu bör detta vara tillräckligt för industrin att intensifiera takten i omställningen, säger Sofia Malmsten.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy