Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Skrota förslaget om ny miljöbilsdefinition

Infrastrukturdepartementet har remitterat ett förslag på ny miljöbilsdefinition, där biogasbilarna utesluts. Det är ett dåligt förslag, både för klimatomställningen och för samhället i stort, skriver Energigas Sverige i sitt remissvar som lämnas in i dag.

– Det är faktiskt svårt att förstå hur det här förslaget ens har hamnat på bordet. Studie efter studie visar att biogasbilarna presterar i topp när det gäller klimatprestanda. Det finns heller inga EU-rättsliga hinder för att vi i Sverige fortsätter att klassa biogasbilar som miljöbilar. Dessutom fastslogs miljöbilsdefinitionen så sent som sommaren 2020, det är inte läge att riva upp den nu. Myndigheter och andra som lutar sig mot miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar behöver stabilitet i regelverket. Det gör biogasbranschen också, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Bilar på bro
För att nå omställningsmålen behöver användningen av biogas i transportsektorn premieras, menar Energigas Sverige. För att nå omställningsmålen behöver användningen av biogas i transportsektorn premieras

Det nya förslaget innebär att en miljöbil ska vara samma sak som en ”ren lätt bil” enligt EU:s definition av begreppet. I praktiken innebär det att alla elbilar och vätgasbilar, samt möjligen vissa laddhybrider, är rena lätta fordon till och med 2025. Därefter passerar bara elbilar och vätgasbilar nålsögat. Men det finns ingen motsättning mellan att ha kvar biogasdrivna bilar i den nationella miljöbilsdefinitionen och samtidigt uppfylla EU:s krav. Det har även regeringen själva konstaterat.

Mer som Norge

– Många länder anser att Sverige är ett föregångsland inom biogas och konstaterar att vi ligger långt före många andra länder avseende både produktion, distribution och användning. Det blir då väldigt märkligt om Sverige nu skulle backa in i framtiden och försvåra för biogasens utveckling. Sverige borde agera mer som Norge, som nyligen har inlett processen att likställa biogasfordon med nollutsläppsfordon i alla statliga målsättningar, säger Maria Malmkvist.

Biogas produceras framför allt av olika restprodukter, som matavfall, gödsel och avloppsslam. Resultatet blir ett 100 procent förnybart bränsle och biogödsel, som kan användas inom ekologiskt jordbruk. Dessutom bidrar biogassystemet till försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling och svensk export.

Viktigt del

– För att nå omställningsmålen behöver användningen av biogas i transportsektorn premieras – för både lätt och tung trafik – inte försvåras. Biogas är inte hela lösningen på omställningen av transportsektorn men bör ses som en viktig del, tillsammans med elektrifiering, andra biodrivmedel och energieffektivisering. Alla hållbara alternativ behövs, säger Maria Malmkvist.

– Regeringen har gjort mycket bra för biogasen, med bland annat skattebefrielse och investeringsstöd via Klimatklivet. Därför blir det extra märkligt att man nu lägger ett förslag som skulle dra undan mattan för biogas inom transportsektorn. Det verkar som att ena handen inte vet vad den andra gör. För att nå Sveriges högt ställda miljö- och klimatmål behövs långsiktig och konsekvent politik, säger Maria Malmkvist.

Promemorian ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster” skickades ut på remiss av Infrastrukturdepartementet 25 mars. Energigas Sverige har i dag lämnat in sitt remissvar på promemorian. Sista dagen att svara på remissen är 28 juni.

Läs hela Energigas Sveriges remissvar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy