Alla ämnen
Biovärme

Samverkan gav effektivt fjärrvärmeprojekt

AKJ var huvudleverantör i parteringprojektet för att bygga Degerfors Energis nya fjärrvärmepanna. Gustav Jansson, vd på AKJ, ger här sin syn på projektet som han kallar för ett samarbetsprojekt.

AKJ har jobbat med partneringprojekt under många år, men kallar det ofta för samverkan, säger Gustav Jansson, vd på AKJ.
AKJ har jobbat med partneringprojekt under många år, men kallar det ofta för samverkan, säger Gustav Jansson, vd på AKJ. AKJ har jobbat med partneringprojekt under många år, men kallar det ofta för samverkan, säger Gustav Jansson, vd på AKJ.

När Gustav Jansson beskriver nyckelorden som diskuterades mellan beställare och leverantör inför starten av partneringprojektet blir det en lång rad mjuka ord som till exempel delaktighet, öppenhet och engagemang, prestigelöshet, raka rör i kommunikationen och ärlighet. Med det fanns naturligtvis också hårda mål som gällde ekonomi, teknik och tidplan. Partneringavtalet skrevs under i mellandagarna 2014.

Tuffa mål

– I fas ett utarbetade vi tillsammans ett koncept med väldigt tuffa mål som handlade om vad Degerfors ville ha fram. Visionen var att det skulle bli Sveriges bästa fjärrvärmeanläggning för Degerfors, säger Gustav Jansson.

Samtidigt hade projektet en snäv budget eftersom Degerfors behövde ha råd att ersätta den gamla anläggningen, utan att försämra lönsamheten. Lösningen var att bygga en anläggning som kan använda skogsbränsle, som kostar mindre

Stor utmaning

– Det var stora utmaningar med projektet att bygga hög funktion till en låg kostnad. Partneringmodellen var ett sätt att lösa detta. Dels kunde vi tillsammans räkna ut hur vi skulle komma fram till önskat resultat. I fas ett jobbade vi fram en lösning kring anläggningen, ritade upp den, tog fram projekt och tidplan och projekterade fram en lösning. Eftersom leverantören är med i projekteringsfasen kan både leverantörens och beställarens erfarenheter komma till nytta på ett annat sätt än där leverantören kommer in efter att projekteringen är klar, förklarar Gustav Jansson.

Snabbare projekteringsfas

Både tidplan och budget var väldigt snäva.

– Men vi har klarat det under budget och projektet är byggt på kortare tid och utan tillbud. Det låter motsägelsefullt och det var svårt, men villkoren och arbetssättet gav en snabbare projekteringsprocess genom att ta tillvara mer av praktiska erfarenheter, än i ett vanligt upphandlingsförfarande. Detta är ett sätt att bygga effektivt och ta tillvara gemensam kompetens och lägga pengarna på rätt ställe genom att fokusera på det som ger lägre driftskostnader, konstaterar Gustav Jansson.

Vana att jobba med partneringprojekt

AKJ har jobbat med partneringprojekt under många år, men kallar det ofta för samverkan.

– Det är ett bra sätt för beställaren att upphandla dem som beställaren vill arbeta med och basera valet mer på kompetens och i nästa fas kunna projektera mer med fokus på livscykelkostnaden än till investeringskostnaden. Metoden är också en nyckel för att kunna bygga med fokus på bra funktion, säger Gustav Jansson.

– Jag tror att det är många fjärrvärmeanläggningar i Sverige som behöver bli mer effektiva. Med de låga elpriserna sätter kunderna press på fjärrvärmepriset. Degerfors är ett bra exempel på en situation med en gammal anläggning som behöver effektiviseras och tillgång till en begränsad budget. Degerfors bygger en anläggning för ett sämre, men billigare bränsle och får en anläggning som klarar av detta bränsle och får samtidigt lägre emissioner. Det är många som står inför samma situation. Då gäller det att ha ett smidigt arbetssätt, säger Gustav Jansson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Fakta

Kort beskrivning av anläggningen

AKJs leverans omfattade alla delar – mark, bygg, rör, el, bränslehantering, ugn, panna, rökgaskondensering, elfilter – det vill säga både bygg- och alla maskinleveranser. Pannan är på 7 MW.

Anläggningen har en rökgaskondensor på 2 MW. Elfiltret är från Scheuch, i övrigt ligger alla delar inom AKJs entreprenad.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy