Alla ämnen
Biovärme

Axis är huvudleverantör till Sävsjö Energis nya fjärrvärmeverk

Sävsjö Energi flyttar hela sin verksamhet, med fjärrvärmeverk och kontorslokaler, till en ny lokalisering i ett industriområde i södra delen av Sävsjö. Investeringen är på cirka 83 miljoner kronor.

Fasadskiss över det nya fjärrvärmeverket i Sävsjö som ska stå klart i slutet av 2016.
Fasadskiss över det nya fjärrvärmeverket i Sävsjö som ska stå klart i slutet av 2016. Fasadskiss över det nya fjärrvärmeverket i Sävsjö som ska stå klart i slutet av 2016.

– Vi har haft ett antal små pannor med pellets och briketter som bränsle som vi nu ersätter med en större flispanna på åtta megawatt. Det blir nu en betydligt bättre lösning, dels blir det lägre utsläpp med en större modern anläggning jämfört med flera små och gamla, dels blir det bättre arbetsmiljö för driftspersonalen. Vi räknar också med att vi ska kunna hålla vår position när det gäller fjärrvärmepriser, säger Peter Nilsson, fjärrvärmechef på Sävsjö Energi och Vetlanda Energi och Teknik, Vetab.

Möjlig tillväxt

Den nya anläggningen ger också Sävsjö Energi möjlighet att växa.

– Under många år har vi inte kunna ansluta fler kunder i Sävsjö eftersom effekten inte har räckt till. Nu är vår ambition att vi ska kunna växa i Sävsjö och vi har en del kontakter redan nu, säger Peter Nilsson.

Flyttar hela verksamheten

– Vi hade under en period planerat för att bygga en ny panna och då såg vi att det fanns en möjlighet att göra något radikalt för hela Sävsjö Energi. Vi gör nu en nyetablering för hela Sävsjö Energi med kontor, elavdelning, lager och administration. På samma plats bygger vi vår huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme. Den gamla anläggningen för administration och förråd var inte helt optimal ur driftsynpunkt.

Under hösten 2015 pågick slutfasen av arbetet med upphandlingen av den nya anläggningen och i slutet av december skrevs kontrakten under. Leverans av de tunga delarna kommer att ske den andra veckan i maj.

– Vi räknar med att värmeproduktionen startar i slutet av året och att vi tar över anläggningen under första kvartalet 2017, säger Peter Nilsson.

Peter Nilsson, fjärrvärmechef på Sävsjö Energi och Vetlanda Energi och Teknik, Vetab.
Peter Nilsson, fjärrvärmechef på Sävsjö Energi och Vetlanda Energi och Teknik, Vetab. Peter Nilsson, fjärrvärmechef på Sävsjö Energi och Vetlanda Energi och Teknik, Vetab.

Sex delentreprenader

Sävsjö Energi har gjort upphandlingen i sex entreprenader för att ge större möjlighet för mindre, lokala leverantörer att delta. Utöver det som sker på området byggs även 1,6 kilometer kulvert.

– Att dela upp projektet på flera intressenter innebär vissa risker och kräver samordning för att resultatet ska bli bra, nu när en kompetent och erfaren pannleverantör är kontrakterad är vi trygga i att projektet blir vad vi hoppats på, säger
Peter Nilsson.

Pannleverantör från Litauen

I Sävsjö ska Axis Technologies genomföra sitt tredje och hittills största projekt i Sverige, med ett ordervärde på 3,5 miljoner euro. Företaget ska tillverka, montera och driftsätta den nya pannan som byggs i Litauen. Axis arbetar i detta projekt tillsammans med Saxlund genom att ugnen är baserad på Saxlunds teknik och tillverkas av Axis på licens. Axis står för ugn, rökgaskondensering och bränslehantering och använder Danstoker som underleverantör för pannan och Scheuch som leverantör av elfilter.

Giedrius Vaitkevičius, vd för Axis Technologies, kommenterar att han är stolt över att Axis i stark konkurrens vunnit den för bolaget största upphandlingen i Norden hittills, och att projektet innebär export av Axis produkter och tjänster till en starkt utvecklad marknad.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2016

Fakta

Om Sävsjö Energi

Vetlanda Energi och Teknik äger halva Sävsjö Energi, den andra halvan ägs av Sävsjö kommun. Båda bolagen är kommunägda och Ola Rosander är vd för båda energibolagen.

Leverantörer:

  • Ugn, rökgaskondensering, bränslehantering: Axis Industries, Litauen
  • Panna: Danstoker
  • Elfilter: Scheuch
  • Pannhus: Byggnads AB Axel Andersson & Son, Sävsjö
  • Ackumulator: Midroc Rodoverken, Ödsmål
  • Mark: Holst Åkeri, Sävsjö
  • Våg: AMCS Group, Ulricehamn
  • Byggkontor: Byggkompaniet i Nässjö
  • Svets av kulvert: K-E Svets Sandsjöfors och Sandbäckens Rör i Vetlanda AB
  • Kulvert: Power Pipe, Hisings Kärra

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy