Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Solör Bioenergi satsar ytterligare med HVO och RME i Vadstena

Solör Bioenergi levererar sedan många år tillbaka fjärrvärme till privatpersoner och företag i Vadstena. De senaste sju åren har investeringar gjorts på nära 50 miljoner kronor i anläggningen. Sedan förra året finns två biobränslepannor som eldas med restprodukter från den lokala skogsindustrin.

Rapsmetylester, förkortat RME, går ofta under namnet biodiesel som i sin tur är en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester), vilket är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara.
Rapsmetylester, förkortat RME, går ofta under namnet biodiesel som i sin tur är en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester), vilket är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara. Rapsmetylester, förkortat RME, går ofta under namnet biodiesel som i sin tur är en form av FAME (Fatty Acid Methyl Ester), vilket är ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara.

Nu har Solör tagit hållbarhetsfrågan ytterligare ett steg i rätt riktning i och med att bränslet i den oljepanna som används vid reserv och toppar nu körs med bioolja. Detta gör att värmen som levereras i Vadstena är helt fossilfri.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi driver sedan början av 2000-talet en fjärrvärmeanläggning vid Tegellöten utanför Vadstena. Här produceras fjärrvärme, som sedan starten till största delen varit fosssilfri, till kunderna i Vadstena som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier.

Nu även HVO och RME

På anläggningen finns två biobränslepannor, varav en ny modern som installerades under förra året. Till produktionen används främst material som blir överskott inom skogsindustrin i närområdet såsom flis och sågspån. Under de senaste sju åren har anläggningen gjort investeringar för närmare 50 miljoner kronor. Samtidigt har drygt 10 miljoner kronor lagts på drift- och underhållsarbete under samma period.

Utöver de två biobränslepannorna används en oljepanna som reserv och vid produktionstoppar.

– Behovet av olja minskade betydligt förra året då vi satte in den nya biobränslepannan. Vi såg då möjligheten att gå över till att använd RME, en olja som är helt fossilfri, säger Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst.

Utöver att produktionen av värmen nu är helt koldioxidneutral körs den maskin som lastar biobränslet i bränslefickorna på HVO, en fossilfri syntetisk diesel.

Solör Bioenergi växer kontinuerligt i Vadstena. Under 2019 anslöts flera fastigheter, bland annat en industri, och under 2020 planeras fler anslutningar på fjärrvärmenätet.

– Solör Bioenergi är stolta över att kunna leverera hundra procent fossilfri värme och vi hoppas kunna fortsätta vara en viktig aktör för tillväxten i Vadstena, säger Jan.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy