Alla ämnen
Pris & Marknad

Stockholm Exergi första svenska medlem i Baltpool International Biomass Exchange

Baltpool är en elektronisk handelsplats för biobränslen som träpellets och flis med 450 medlemmar från länder som Litauen, Lettland, Estland, Finland och Danmark. Som första svenska företag har nu Stockholm
Exergi anslutit sig till handelsplatsen.

Baltpool har funnits sedan 2012 och är en beprövad handelsplattform. Via Baltpool erbjuds handel med träpellets och träflis som är klassificerade på samma sätt oavsett ursprungsland, till exempel är sortimentet SM1 flis från bränsleved medan SM3 är flis från grot.

Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8.
– Handel via Baltpool ger Stockholm Exergi en möjlighet till kontakt med fler och nya leverantörer och auktionsförfarandet borgar för sund konkurrens och transparens, menar Monica Lundgren, chef för bränsleförsörjning på Stockholm Exergi. Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8.

Handel via Baltpool ger Stockholm Exergi en möjlighet till kontakt med fler och nya leverantörer och auktionsförfarandet borgar för sund konkurrens och transparens. Till exempel kan flera leverantörer bidra till samma volym.

Om vi vill köpa en viss mängd, säg 15 000 MWh, så kan det vara flera så kallade ”bid” på mindre volymer tills man byggt upp till 15 000 MWh. Bränslepriset blir det sista budet vilket bestämmer slutpriset, säger Monica Lundgren som är chef för bränsleförsörjning på Stockholm Exergi.

Idag erbjuder Baltpool främst FSC®-certifierat* bränsle och arbetar för att även inkludera SBP-certifierat bränsle. För att säkerställa hållbarhet följs handeln av den ideella organisationen Preferred by Nature (tidigare under namnet NEPCon) som bland annat granskar certifikat för hållbarhet.

Hållbarhet centralt

– Det är centralt för oss att det bränsle vi köper är hållbart och att varje inköp följer våra processer för Supplier Selection och motpartskontroll. Därför kommer vi att arbeta vidare och låta både våra handlare, jurister och hållbarhetsspecialister granska de standardavtal som används vid transaktioner på Baltpool, så att vi säkrar att hållbarhetskriterierna är kompatibla med våra egna krav vid inköp, säger Monica Lundgren.

– Givet att vi kan säkerställa att inköp via Baltpool kan ske enligt våra processer och rutiner så kommer vi att genomföra ett par transaktioner under den pågående värmesäsongen, och därefter utvärdera hela inköpsflödet på Baltpool, avslutar Monica.


*Stockholm Exergi är certifierade enligt Forest Stewardship Councils (FSC®) standard för spårbarhet (Chain of Custody Standard), licensnummer FSC-C126045.


Här kan du läsa mer om den digitala handelsplatsen Baltpool International Biomass Exchange


Denna artikel publicerades även i Bioenergi nr 6-2020 som går att läsa som e-tidning här. Öppen för alla.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy