Alla ämnen
Opinion & debatt

SvD Debatt: Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål

För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen.

Världens länder enades om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Rege­ringen har meddelat att Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder. Sveriges riksdag har beslutat om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Miljömålsberedningen har i bred majoritet föreslagit noll nettoutsläpp till 2045 och att införa en klimatlag. Flera ledande debattörer har nyligen efterfrågat en reduktionsplikt på drivmedel. Vi näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar dessa ambitioner. Tillsammans har vi redan åstadkommit att 17 procent av Sveriges drivmedel i dag är förnybara. Nu vill vi hjälpa Sveriges politiker med ett förslag på en reduktionsplikt för transporternas drivmedel att uppfylla klimatmålet, ge bättre styrning och frikoppla de svenska styrmedlen från EU:s bromsande statsstödsregler.

Ett förslag på ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel måste utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion samt utgå från det breda samhällets bästa. Samt att Sveriges generationsmål, enligt riksdagens definition, kan vara styrande: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Vi har därför satt upp följande principer:

  • långsiktigt hållbara och förutsägbara spelregler,
  • klimateffektivitet ska premieras,
  • teknikneutralitet mellan olika biodrivmedel,
  • frikoppla Sveriges drivmedelspolitik från EU:s statsstödsregler,
  • säkra marknaden för de klimateffektivaste hög­inblandade biodrivmedlen,
  • liten eller ingen statsfinansiell påverkan jämfört med nuvarande system.

Läs hela debattinlägget

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy