Alla ämnen
Opinion & debatt

Tillsammans kramar vi klimatet

Det var en gång fyra personer som hette Många, Någon, Någonannan och Ingen. Det fanns ett mycket viktigt jobb som skulle göras och Många tyckte att Någon skulle ta tag i det. Någonannan skulle också ha kunnat gjort det, men Ingen gjorde det. Någon blev förbannad, för det var ju faktiskt Mångas jobb.

Många tyckte nu att Någonannan borde ha gjort något åt det, men Ingen förstod att Många faktiskt borde ha gjort det. Det slutade med att Många skyllde på Någon-annan, när i själva verket Ingen kunde skylla på Någon.

Den 20 augusti inföll årets Overshoot day. Dagen då mänskligheten konsumerat naturens budget för i år. Om vi fortsätter i nuvarande takt behöver vi två jordklot redan 2030. Användningen av fossila bränslen är den starkast bidragande orsaken till överkonsumtionen.

Men vi är många som jobbar för att minska överkonsumtionen av naturens budget. Falu Energi & Vattens första klimatbokslut visar tydligt att kollektiva lösningar, som fjärrvärme, är mer resurseffektivt och har lägre klimatpåverkan än individuella lösningar med till exempel värmepumpar.

Tillsammans med våra kunder, Faluborna, har vi under 2014 gjort en besparing på hela 143 000 ton koldioxid jämfört med individuella lösningar.

Om alla Falubor avstod från att köra bil under 20 månader skulle vi få en lika stor minskning av fossila bränslen och koldioxidutsläpp.

En tydlig trend i samhället är att allt fler går mot individualism och nånannanism. Det avspeglas tydligt när Boverket presenterar sitt förslag till regler för nära-nollenergibyggnader. Förslaget ger tummen upp till värme som individuellt producerats i en fastighet. Medan värme som återanvänds från övriga samhället enligt principen ”värme från den som har över till den som behöver” får tummen ner.

Vi suddar dagligen ut koldioxidfotavtrycken genom att lösa enskilda kunders behov. Genom vår verksamhet kan vi erbjuda våra kunder en individuell tjänst, fjärrvärme, trots sin kollektiva uppbyggnad. Vi kan vända dessa trender och tillsammans bygga det genuint hållbara Falun. Med en politisk vilja och engagemang från oss alla kan vi minska fotavtrycken. Det är inte förrän vi ställer krav på att produkter, tjänster och verksamheter är genuint hållbara som vi kan starta en förändring.

Krama klimatet!

Text: Bengt Östling, vice vd Falu Energi & Vatten


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2015

Fakta

Falu Energi & Vatten

Sedan 2009 har Falu Energi & Vatten miljömärkt fjärrvärme och levererar därmed fjärrvärme, fjärrkyla och el med Bra Miljövalmärkning.

Märkningen som tagits fram av Svenska Naturskyddsföreningen ställer höga krav på de varor som godkänns. Det innebär bland annat att Falu Energi & Vatten måste se till att:

• värmen kommer från förnybara bränslen (i Faluns fall från biobränslen),

• bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog,

• bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att

• det inte har gått åt stora mängder fossil energi på vägen från skog till kunden (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy