Alla ämnen
Opinion & debatt

Sifoundersökning visar: Långsamt ökande kunskap om bioenergins roll i Sverige

Bioenergi har sedan 2010 låtit Sifo ställa samma fråga till svenska folket. Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Sett över sex år ser vi en trend att andelen som vet allra minst minskar och de som ligger i närheten av rätt svar ökar, liksom att andelen osäkra minskar. En analys visar också att skillnaderna kopplat till partisympati minskat.

Sifo

Svaren varierar marginellt från ett år till ett annat, men den långsiktiga trenden tyder på ökad kunskap. Det senaste året, om vi jämför svaren 2015 med svaren 2016, syns dock en liten försämring av kunskapsnivån.

MP från sämst till bäst

Den mest anmärkningsvärda förändringen på senare år är att kunskapsnivån bland sympatisörer till Miljöpartiet och Vänsterpartist förbättrats radikalt från 2012 till 2016. Den tydligaste förändringen finns bland miljöpartister. Då, 2012, svarade 79 procent av miljöpartisterna att användningen av bioenergi var mindre än 20 procent. I dag, 2016, har den siffran mer än halverats till att 37 procent svarar mindre än 20 procent. Samtidigt har den andel miljöpartister som svarar mest rätt (26–40 procent) fördubblats från 15 till 30 procent. Därmed har miljöpartisterna gått från att vara sämst till att vara de som har bäst kunskap om användningen av bioenergi. På andra plats bland dem som har högre kunskapsnivå kommer centerpartister och på tredje plats de som röstar på moderaterna.

Vänsterpartisterna var lika dåliga som miljöpartisterna för fyra år sedan, men även de har presterat en tydlig förbättring, om än inte lika kraftig. Vänsterpartisterna ligger nu nära snittet i Sverige 2016, vilket innebär att 50 procent tror att bioenergin står för mindre än 20 procent av energianvändningen och att 19 procent tror att bioenergi står för 26–40 procent.

Sympatisörer med C, KD och S låg på relativt höga nivåer 2012 och här har kunskapsläget försämrats något. Bland dem som röstar på M, FP och SD har kunskapsläget förbättrats något från relativt låga nivåer.

I snitt tror 52 procent av de svarande att bioenergin står för mindre än 20 procent av energianvändningen och 17 procent tror att bioenergi står för 26–40 procent.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2016

Fakta

Om Bioenergis undersökning

Frågan ställdes mellan 18-21 januari 2016 i Sifos telefonbuss till 1 000 personer, 528 män och 472 kvinnor (som sedan viktades). Frågan lydde: Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas, etanol med mera.

De svarande fick själva ange ett procenttal.

34 procent av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy