Alla ämnen
Biokraft

Uniper ansöker om tillstånd för permanent stängning av Öresundsverket i Malmö

Uniper har ansökt om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten om en permanent stängning av Öresundsverket i Malmö. Anläggningen har inte varit i kontinuerlig drift sedan i mars 2016. De senaste årens låga elpris har gjort anläggningen olönsam och omöjlig att driva vidare på marknadsmässiga villkor. Nu är det upp till myndigheten att klargöra anläggningens betydelse för leveranssäkerheten i det svenska elsystemet.

Öresundsverket är ett högeffektivt och modernt kraftvärmeverk med gas som primärt bränsle. Anläggningen producerar el och kapaciteten ligger på 450 megawatt, vilket är i samma storleksordning som elförbrukningen i hela Malmö stad en kall vinterdag.

Uniper har ansökt om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten om en permanent stängning av Öresundsverket i Malmö.
Uniper har ansökt om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten om en permanent stängning av Öresundsverket i Malmö. Uniper har ansökt om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten om en permanent stängning av Öresundsverket i Malmö.

Enligt kraftverkschefen Christian Redeker har förberedelser för en permanent stängning redan påbörjats, och ett formellt stängningsbeslut kan förväntas så snart Elberedskapsmyndigheten gett sitt godkännande.

– Vi kommer inom kort att avbryta den fortlöpande tillsynen av anläggningens trycksatta anordningar. Får vi ett OK på att fortsätta processen är nästa steg att inleda försäljningen av kraftverkets utrustning och komponenter till kraftverksprojekt utanför Europa, förklarar Redeker.

– Vi har tidigare föreslagit en lösning för att kunna hålla anläggningen i beredskap och stötta elsystemet vid akuta tillfällen. Nu är det upp till myndigheten att ta ställning till vårt förslag, säger Christian Redeker.

Kraftvärmeverket använder naturgas, och i det globala perspektivet bidrar Öresundsverket till att koldioxidutsläppen reduceras så länge det finns kolkraftsanläggningar i vårt närområde. Totalt har anläggningen under sin produktionstid trängt undan 3 miljoner ton koldioxid.

– Om Sverige hamnar i en situation med effektbrist, hade det varit att föredra elproduktion från Öresundsverket framför import av kolkraftsproduktion från närliggande marknadsområden, avslutar Christian Redeker.

 

Öresundsverkets historia

1950-talet. Redan då producerades el på Öresundsverket. Det gamla Öresundsverket bestod av tre olika verk som byggdes i olika etapper i Malmö industrihamn.

Tidigt 1990-tal. Verk 3 försågs med en lågbrännare samtidigt som kontrollutrustningen byttes ut. Moderniseringen till trots så lades verket i malpåse.

Tidigt 2000-tal. Planer tog form på att modernisera Öresundsverket för en kommande återstart. Vid den här tiden ökade elförbrukningen i Norden, och man såg en risk för att ett underskott på el skulle uppstå. Detta kunde successivt leda till högre elpriser och ett ökat utnyttjande av mindre miljövänlig elproduktion.

2009. I december 2009 invigdes det nya kraftverket, ett av världens effektivaste naturgaseldade kraftverk. Bakgrunden till att modernisera och återstarta Öresundsverket var att behovet av ny elproduktion var störst i södra delen av landet, att överföringsmöjligheterna av el från vattenkraften i norr är begränsade samt att Barsebäcksverket hade tagits ur drift.

2018. Öresundsverket har sedan driftsättningen 2009 levererat 7,3 terrawattimmar el till svenska elkunder och 3,4 terrawattimmar värme till fjärrvärmenätet i Malmö. Anläggningen har inte varit i kontinuerlig drift sedan mars 2016.

 

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy