Alla ämnen
Biovärme

Värmevärden startar nytt värmeverk i Säffle

Värmevärden startar nytt värmeverk i Säffle
Hjärtat i den nya anläggningen är en flerbränslepanna från Vyncke. Diederik Dumon (vänster), CFO Vyncke; Sam Gantois, driftsättningsingenjör; Johanna Lindén, vd PetroBio; och Annelies Seynaeve, juridisk handläggare, Vyncke.

I oktober 2020 startade Värmevärden bygget av ett toppmodernt avfallseldat värmeverk i Säffle. Trots utmaningar under pandemin var investeringen på 280 miljoner kronor driftsatt i tid till julen 2021.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

– Det minskande utbudet av spillvärme fick oss att titta på att framtidssäkra vår position. Mindre spillvärme blir tillgänglig för oss eftersom den helt enkelt finns kvar på bruket, säger Håkan Andersson, vd på Värmevärden Säffle och fortsätter:

–  Vi behöll våra pelletspannor, topplastoljepannor och vårt spillvärmesamarbete med Nordic Paper. Men istället för spillvärme är återvunnet bränsle den primära källan, därefter spillvärme och pellets för spetslast med oljepannorna som reserv.

Belgisk anläggning på plats

Hjärtat i det nya värmeverket är en panna från belgiska Vyncke som är specialister på anläggningar för biobränslen och avfall.

– Vyncke valdes då de bäst uppfyllde våra krav ur både teknisk och ekonomisk synvinkel och när det gäller den efterfrågade miljöprestandan. En viktig parameter för oss är pannans reglerbarhet i förhållande till förändringar i efterfrågan, säger Håkan Andersson.

Fasta återvunna bränslen

Anläggningen i Säffle är Vynckes första som använder fasta återvunna bränslen som SRF (solid recoverd fuels) eller RDF (refuse-derived fuels).

– Även om det är ganska nya bränslen för oss, kommer de väldigt nära de många projekt som vi har byggt tidigare för att använda returträ, berättar Diederik Dumon, CFO på Vyncke.

Start och stödbrännare

PetroBio är leverantör av det viktiga start- och stödbrännarsystemet för pannan. PetroBio är också lokal partner för Vyncke i kontakt med lokala entreprenörer och tjänsteleverantörer.

Systemen för hantering av bränsle och bottenaska kommer från den italienska leverantören av bulkmaterialhantering och lagringslösningar Trasmec s.r.l, ett dotterbolag till Vyncke.

Norskt bränsle

Bränslet levereras med lastbil till anläggningen som är tillgänglig från E45:an.

Geminor AS kontrakterades som enda leverantör av cirka 18 000 ton RDF per år under det första året, med en möjlig femårig förlängning.

– Vi känner Geminor väl från ett långvarigt samarbete på andra energianläggningar. Att ha en ensam leverantör till denna anläggning är ett stort ansvar och det krävs ett gott samarbete för att vi ska lyckas med värmeleveransen till Säffle. Vi litar fullt ut på att Geminor levererar till detta projekt, säger Björn Söderberg, chef för utveckling på Adven/Värmevärden.

Omfattande rökgasrening

För att minimera utsläpp har Vyncke integrerat ett omfattande rökgasreningssystem som tillhandahålls av tyska Luehr Filter.

Systemet består av platt textilfilter, sorptionsprocesser och selektiv katalytisk reduktion (SCR) av kväveoxider. Textilfiltren tar bort stoft och kännetecknas enligt Luehr av lång livslängd för filtertyg, litet utrymmesbehov och låga underhållskostnader.

Med hjälp av natriumbikarbonat neutraliserar Luehrs ”Conditioning Rotor Recycle Process” sura förorenande gaser som saltsyra, vätefluorid och svaveldioxid (kemisorption).

Det tar också bort dioxiner och kvicksilver (adsorption) med hjälp av aktivt kol. För reduktion av kväveoxider används selektiv katalytisk reduktion (SCR) med ammoniak.

Fler projekt framöver

Med sin stora satsning på Säffle visar Adven/Värmevärden att det är både möjligt och genomförbart att bygga mindre värmeanläggningar för återvunnet bränsle utan att kompromissa med utsläppen.

– Tidigare har det varit svårt att bygga små värmeverk som kan klara dessa bränslen. Men i framtiden kan vi bygga mer effektiva anläggningar med den här storleken i flera av våra fjärrvärmenät, avslutar Björn Söderberg.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy