Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

2030-sekretariatet: Bravo, Bränslebytet banar väg för bioomställningen!

Med regeringens förslag till reduktionsplikt med krav på minskad klimatpåverkan från drivmedlen, Bränslebytet, läggs en viktig pusselbit på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Men regeringen måste vara beredd att skärpa kraven successivt, och särskild skydda de koncentrerade biodrivmedlen. Det anser 2030-sekretariatet.

– Att år för år kräva en successivt minskad klimatpåverkan från drivmedlen ger den långsiktiga färdplan Sverige behöver, och den trygghet branschen efterfrågat. Eftersom de biodrivmedel som måste användas beskattas, kan vi också vara trygga med att EU godkänner Bränslebytet, och nivåerna är i linje med vad vi förhandlat fram i Energimyndighetens regi, säger Jakob Lagercrantz, drivmedelsansvarig på 2030-sekretariatet.

Bränslebytet innebär separata reduktionsplikter för ersättning av bensin och diesel, vilket 2030-sekretariatet stödjer eftersom förutsättningarna ser så olika ut. Därtill får höginblandade biodrivmedel som E85 och ED95, biogas och RME/HVO100 full skattebefrielse i närtid.

– Höginblandade biodrivmedel behövs för att nå fossiloberoende, och det är mycket värdefullt med full skattebefrielse för flera biodrivmedel. Men EU:s godkännande av skattebefrielsen gäller alltför kort tid för att ge en trygghet för branschen. Nu är det mycket viktigt att regeringen skyndsamt visar hur dessa bränslens andel ska kunna öka, så att vi inte får ett tempotapp.

2030-sekretariatet ser fokuseringen på klimatnytta som goda nyheter för svenska producenter, eftersom svensk biodiesel, biogas och etanol har mycket låg klimatpåverkan.

Med en snabb omställning till effektivare transporter och ett mer transporteffektivt samhälle, räcker det enligt Energimyndighetens bedömning att drivmedlens klimatpåverkan minskar med 25 procent till år 2030. 2030-sekretariatet betonar dock att de regelbundna kontrollstationer som regeringen aviserat, måste säkerställa att omställningen i övrigt går tillräckligt snabbt, och att betinget för drivmedlen måste skärpas om 2030-målet annars hotas.

– Bränslebytet antyder att något bra ska ersätta något dåligt. Nu klarnar systemet för de bra biodrivmedlen, men omställningen går snabbare om det också finns verktyg som aktivt motar bort de dåliga fossilerna, avslutar Jakob Lagercrantz.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy