Alla ämnen
Biokraft

Altia har tagit reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka

Altia har låtit ta reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka och det visade sig att merparten av koldioxidutsläppen under Koskenkorva Vodkas livscykel härstammar från produktens förpackning samt odlingen av råvaran korn. Det cirkulärekonomiska destilleriets andel av koldioxidavtrycket är relativt liten.

Koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka som säljs i glasflaska är 2,19 kg CO2e/liter och från den som säljs i återvinningsbar PET-flaska 1,60 kg CO2e/liter. Om utsläppen ställs i proportion till exempelvis bilkörning, som är ett vanligt jämförelseobjekt, motsvarar 2,19 kg CO2e en 14 kilometer lång körsträcka med personbil och 1,60 kg CO2e en drygt 10 kilometer lång körsträcka.

Förpackningsmaterialet har stor inverkan på koldioxidavtrycket

Förpackningsmaterialet har stor inverkan på produktens koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka som säljs i återvinningsbar PET-flaska är cirka 27 procent mindre än från den som säljs i glasflaska. Förpackningens andel av hela produktens koldioxidavtryck är 43 procent för glasflaskan och 24 procent för PET-flaskan. Odlingen av korn, som används som råvara, är den andra faktorn som ger upphov till störst koldioxidutsläpp. Kornets andel av Koskenkorva Vodkans totala koldioxidavtryck är 40 procent för glasflaskan och 54 procent för PET-flaskan.

– Beräkningen av koldioxidavtrycket ger oss viktig information som hjälper oss att vidareutveckla vårt miljöarbete. Vi förväntade oss att förpackningens andel av utsläppen skulle vara stor, och vi kommer nu att lägga stort fokus på att minska koldioxidavtrycket från dryckesförpackningarna, säger Hannamari Koivula, Hållbarhetschef på Altia.

– Vi anade också att kornodlingens andel skulle vara stor, och för att minska den deltar vi i forskningsprojektet Carbon Action. Där undersöks hur kolbindningen i marken skulle kunna ökas genom mer effektiva odlingsmetoder och därigenom motverka klimatförändringarna, säger Koivula.

Destilleriet i Koskenkorva står för en relativt liten andel av koldioxidavtrycket tack vare eget biokraftverk

Det energieffektiva destilleriet i Koskenkorva står för en relativt liten andel (10–14 %) av det totala koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka. Genom att öka andelen förnybart bränsle har destilleriets miljöpåverkan minskat. Destilleriet har ett eget biokraftverk som utnyttjar kornskal som bränsle och producerar ångenergi för destilleriets behov. Koldioxidutsläppen från destilleriet har halverats sedan biokraftverket driftsattes i slutet av 2014.

Tack vare biokraftverket har användningen av biobränslen i energiproduktionen på destilleriet ökat från 24 procent (år 2014) till cirka 60 procent (år 2018), vilket har minskat koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka i glasflaska med 5 procent och i PET-flaska med 7 procent. Tack vare Koskenkorva-destilleriets biobaserade och cirkulära ekonomi, fick Altia det internationella priset Green Company of the Year inom dryckesbranschen i fjol.

Återvunnet material och lättare förpackning kan minska miljöpåverkan

Altia håller för närvarande på att skapa en ny långsiktig hållbarhetsplan, där ett centralt mål är att minska miljöpåverkan av dryckesförpackningarna.

– Vi vill minska koldioxidavtrycket från förpackningarna och beräkningen av koldioxidavtrycket ger oss viktig information i detta utvecklingsarbete. Om vi till exempel kan öka andelen återvunnet i glas i glasflaskorna minskar koldioxidavtrycket. Inom vissa produkter, till exempel Blossa Glögg, har vi redan lyckats minska glasflaskans vikt avsevärt, och detta kommer vi att eftersträva även med andra produkter framöver, säger Koivula.

Numera mäts utsläppen under produktens hela livscykel

Med koldioxidavtryck avses hur mycket koldioxidutsläpp som uppstår under en produkts livscykel. Koskenkorva Vodka är den första produkten som Altia har låtit räkna ut koldioxidavtrycket för. Koldioxidavtrycket räknades ut som en del av en mer omfattande livscykelanalys där man granskade miljöpåverkan av produkten under dess väg från kornåkern till Alkos hyllor. I kalkylen beaktades även den slutliga återvinningen av produktförpackningen. Altias mål är att räkna ut koldioxidavtrycket även från andra produkter inom en snar framtid.

– Medan man förr främst fokuserade på utsläppen från produktionen tittar man numera på utsläppen under produktens hela livscykel. Vi har sedan länge mätt koldioxidutsläppen från våra fabriker och nu vill vi börja med kalkyler även på produktnivå. Vi vill minska koldioxidutsläppen såväl från våra fabriker som under produkternas hela livscykel. För att kunna göra det måste vi veta exakt var utsläppen uppstår, säger Koivula.

I tabellen visas hur olika faktorer påverkar koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka (40 % vol)
I tabellen visas hur olika faktorer påverkar koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka (40 % vol) I tabellen visas hur olika faktorer påverkar koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka (40 % vol)
Altia har låtit ta reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka och det visade sig att merparten av koldioxidutsläppen under Koskenkorva Vodkas livscykel härstammar från produktens förpackning samt odlingen av råvaran korn
Altia har låtit ta reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka och det visade sig att merparten av koldioxidutsläppen under Koskenkorva Vodkas livscykel härstammar från produktens förpackning samt odlingen av råvaran korn Altia har låtit ta reda på koldioxidavtrycket från Koskenkorva Vodka och det visade sig att merparten av koldioxidutsläppen under Koskenkorva Vodkas livscykel härstammar från produktens förpackning samt odlingen av råvaran korn

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy