Alla ämnen
Biokraft

Vi samverkar för att utveckla fjärr- och kraftvärme i Falun och Borlänge

Lena Lagestam och Jenny Drugge har båda två under 2019 tagit plats som styrelseordföranden i de kommunala energibolagen i Borlänge respektive Falun. Bioenergi ställer några frågor kring hur de ser på samarbete mellan de båda kommunerna som tillsammans har drygt 110 000 invånare.

– Samarbetet mellan Borlänge och Falun är unikt och har pågått under lång tid. Vi har till exempel ledningar för både vatten och fjärrvärme mellan de två städerna. Ledningarna för fjärrvärmen togs i drift i slutet av 2014. Vi har ett gemensamt ekonomiskt ”kontrollrum” som optimerar båda städernas produktion av fjärrvärme och kraftvärme utifrån största möjliga nytta, säger Lena Lagestam, ordförande i Borlänge Energi.

– Borlänge och Falun har en gemensam översiktsplan som tydligt uttrycker att de båda städerna ska växa mot varandra geografiskt. Det innebär inte bara nya bostäder utan även olika former av samhällsservice och infrastruktur. Denna typ av samhällsplanering är avgörande för en stark tillväxtregion. Vi får mer samhällsnytta, bättre ekonomi och delar på attraktiv arbetskraft och kompetens, säger Jenny Drugge, ordförande i Falu Energi & Vatten.

Jenny Drugge Lena Lagestam
Jenny Drugge är ordförande i styrelsen för Falu Energi & Vatten och Lena Lagestam är ordförande i styrelsen för Borlänge Energi. Städerna utvecklar kontinuerligt samarbetet inom energiområdet. Jenny Drugge Lena Lagestam

Hur ser ni på nyttan med fjärrvärme och kraftvärme?

– Eftersom fjärrvärmen i våra städer är väl utbyggd så är elnätet inte lika hårt belastat av värmelast. Men självklart finns det elvärme i vissa områden där vi ännu inte har byggt ut fjärrvärme, säger Jenny Drugge.

– Utifrån dagens effektdiskussion startade Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten, tillsammans med Söderenergi, Jönköpings Energi, Värmevärden, Borås Energi och Skövde Energi ett arbete för att belysa vilken nytta vi kan göra med mer fjärrvärme och kraftvärme. Det arbetet resulterade bland annat i en rapport som SWECO har gjort som heter 100 % förnybart med fjärr- och kraftvärme. Rapporten visar tydligt att fjärrvärme och kraftvärme är en mycket viktig faktor i omställning till ett förnybart energisystem, säger Lena Lagestam.

Finns det exempel på nytta med kraftvärme som inte är lätt att värdera?

– Ja, ett exempel är försörjningstrygghet där vi med utbyggd fjärr- och kraftvärme får ett mindre sårbart energisystem. Lokal försörjning med biobränslen bidrar också till ett cirkulärt tänk inom regionen med fokus på korta transporter, säger Jenny Drugge.

Vad behöver ändras när det gäller styrmedel?

– Vi anser att de styrmedel som finns i dag inte gynnar kraftvärmen tillräckligt eftersom det inte finns någon marknad för planerbar effekt. Att få till detta är för vår del en mycket viktig fråga och därför försöker vi påverka denna fråga i så många forum som möjligt. Den nu föreslagna förbränningsskatten på avfall tycker vi inte styr rätt. Det var också vad den statliga utredaren som drev utredningen kom fram till, säger Lena Lagestam.

Hur ser ni på utvecklingen framöver?

– För att mäta fjärrvärmens klimatnytta gör vi ett klimatbokslut och där ser vi hur fantastiskt viktig fjärrvärmen är för att utveckla den cirkulära ekonomin. Att utveckla cirkulär ekonomi och cirkulärt tänk är en hjärtefråga för båda våra bolag och kanske den viktigaste framtidsfrågan. Vi har ett fantastiskt klimatsmart system och det vill vi vidareutveckla för klimatets skull, avslutar Lena Lagestam. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2019. Läs den som e-tidning


VI SES PÅ SVEBIOS STORA BIOKRAFT- OCH
VÄRMEKONFERENS I FALUN 5–6 
NOVEMBER!

Kom och diskutera aktuella ämnen som:

  • Kris och beredskap
  • Hållbar Fjärrvärme
  • Biobränslemarknaden
  • Fjärrvärmekommunikation
  • Framtidens biokraftteknik

Följ med på studiebesök hos Falu Energi & Vatten eller Borlänge Energi. 

Läs mer om programmet och anmäl dig

Fakta

FAKTA

BORLÄNGE:

Invånare: 52 470
Fjärrvärmenät: 30 mil
Fjärrvärme började byggas ut: i slutet på 1960-talet
Fjärrvärmepris Nils Holgersson, 2018: 126,33 kr /kvadratmeter
Placering Nils Holgersson 2018: 7 av 266

FALUN:

Invånare: 59 190
Fjärrvärmenät: 20 mil
Fjärrvärme började byggas ut: 1986
Fjärrvärmepris Nils Holgersson 2018: 153,73 kr/kvadratmeter
Placering Nils Holgersson, 2018: 49 av 266

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy