Alla ämnen
Opinion & debatt

Bioenergins roll i Sveriges energisystem underskattas allt mer av svenska folket

Förra årets sommartorka och fokus på klimatfrågan tycks inte ha påverkat svenska folkets kunskap om bioenergins roll i Sveriges energisystem. Det visar den opinionsundersökning som tidningen Bioenergi har beställt av Sifo under januari.

Bioenergi har låtit Sifo ställa samma fråga till svenska folket en gång per år, i tio år, sedan 2010. Syftet är att undersöka hur de som bor i Sverige uppfattar betydelsen av bioenergin roll i energisystemet. De första fem åren ökade andelen som svarade närmast det rätta svaret och andelen som svarade mest el minskade. Samtidigt minskade även antalet som var osäkra på svaret. Förra årets svaga uppgång i andelen som svarade mest rätt byttes i år till en liten nedgång. Det innebär att de senaste fem åren har förändringarna mellan åren varit små och måste bedömas ligga inom felmarginalen i mätningen.

Sifo resultat Bioenergi
De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågande som har svarat att bioenergin står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som svarar ”tveksam, vet ej”. De tre kurvorna i diagrammet visar hur stor andel av de tillfrågande som har svarat att bioenergin står för 10 procent eller mindre, 30 procent eller mer och hur stor andel som svarar ”tveksam, vet ej”.

Oförändrad andel som svarar rätt

De senaste sex åren har andelen som svarat ganska rätt legat på 20–23 procent. Från 2010 till 2013 ökade andelen från 15 till drygt 20 procent. Men sedan dess är andelen i stort sett oförändrad.

Ingen bättring bland dem som svarar fel

Den andel som har mest fel och tror att bioenergi svarar för högst tio procent av Sveriges energianvändning har de senaste fem åren legat kring 28–30 procent. De första åren trodde nästan 35 procent att andelen bioenergi var tio procent eller mindre. Från 2014 och framåt har andelen som tror mest fel hållit sig kring 28 procent, för att de tre senaste åren parkerat på 28 procent.

Oförändrad andel osäkra

Andelen som är osäkra har sedan 2013 varit kring tio procent. Vid första undersökningen 2010 var andelen osäkra 18 procent men det nästan halverades snabbt.

Långsam utveckling

Fortfarande är det fler som svarar fel än som svarar rätt på frågan: Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas med mera. Detta nedslående resultatet för tankarna till Hans Roslings bok Factfullness: Ten reasons we’re wrong about the world – and why things are better than you think. Positiva förändringar som sker långsamt men under lång tid uppmärksammas inte och förblir okända för de flesta. Skillnaden mellan den allmänna uppfattningen och fakta ökar, liksom risken att viktiga beslut fattas baserat på felaktiga grunder.

37% av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2019. Den finns att läsa som e-tidning här.

Fakta

Om Bioenergis undersökning

rågan ställdes mellan 4 och 7 februari 2019 i Sifos telefonbuss till 1 000 personer, 496 män och 504 kvinnor (som sedan viktades). Frågan lydde: Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för?

Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv, sopor, biogas, etanol med mera. De svarande fick själva ange ett procenttal.

37 procent av slutanvändningen av energi består av bioenergi i Sverige (2017).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy