Alla ämnen
Opinion & debatt

Debattartikel i Ny Teknik: ”Vi har dubblat bioenergin – och kan göra det igen”

Det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu måste vi börja bygga fullskaliga produktionsanläggningar, skriver Gustav Melin, Svebio och representanter för företag i bioenergibranschen i en debattartikel i Ny Teknik.

Bioenergin är Sveriges största energikälla och står i dag för 38 procent av Sveriges energianvändning. Användningen av bioenergi har mer än fördubblats sedan 1990-talets början. Vi kan fördubbla en gång till, fram till 2045, och möta behoven i det svenska näringslivets färdplaner för fossilfrihet. Det framgår av Svebios Färdplan bioenergi som redovisas idag den 16 januari på Nalen i Stockholm.  (Se lanseringen av Färdplan Bioenergi på plats eller via webbsändningen.)

Mellan år 2000 och 2017 ökade användningen av bioenergi från 84 TWh till 143 TWh, eller med 3,5 TWh om året. Den samlade potentialen för ökad energitillförsel från inhemsk biomassa uppgår till 82 TWh på kort sikt och upp till 147 TWh om 25 – 30 år.

Färdplan Bioenergi
Mellan år 2000 och 2017 ökade användningen av bioenergi med 59 TWh, 3,5 TWh per år. Mellan år 2000 och 2017 ökade användningen av bioenergi med 59 TWh, 3,5 TWh per år.

Ersätter fossilt

Det svenska näringslivets olika branscher har inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram en imponerande uppsättning färdplaner för fossilfrihet. Färdplanerna visar att det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Näringslivets organisationer och andra aktörer pekar ut två huvudsakliga lösningar för att ersätta det fossila och reducera klimatpåverkan: elektrifiering och bioenergi. Om man utgår från önskemålen i färdplanerna behövs omkring 50 TWh mer el och 100 TWh mer bioenergi. Vi kan alltså med råge leverera den bioenergi som efterfrågas.

Många är oroliga för att det inte ska finnas tillräckliga mängder biomassa för att klara behoven av olika biobränslen. Det finns många önskemål som till exempel biodrivmedel till vägtransporter, sjöfart och flyg, ökad produktion av biobaserade produkter, förnybara bränslen till industrin för att ersätta kol och olja samt för produktion av el. Vår färdplan är ett svar på den oron. Vi vill visa att det finns betydande potential till att öka produktionen av hållbara biobränslen i Sverige.

Det handlar om en rad olika möjligheter:

1. Använd mer biomassa från skogen. Vi använder redan mycket biomassa från skogen, i form av avverkningsrester och biprodukter från sågverk och massabruk. Men vi lämnar fortfarande kvar mycket stora mängder skördeavfall efter avverkningar och gallringar: grenar, toppar och småträd med mera, som bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. Den biomassa som nu lämnas kvar i skogen och som multnar, motsvarar 138 TWh per år!

Läs hela debattartikeln på nyteknik.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy