Alla ämnen
Opinion & debatt

Gustav Melin, Svebio: Larm om gifter i återvunnen plast

Sveriges Radio rapporterade i höstas att man funnit hormonstörande flamskyddsmedel i barnleksaker av återvunnen plast. Det är ett av de första larmen kring gifter i återvunna produkter men inte det sista. Att vi nu har för höga halter av giftiga ämnen i barnleksaker av återvunnen plast är helt oacceptabelt.

Det är en konsekvens av en övertro på att all återanvändning är bra för klimat och miljö och en aningslös inställning till de gifter som material i vårt samhälle kan innehålla.

Ett klokt samhälle som arbetar med att skapa en god och säker miljö måste vara försiktig med materialåtervinning. Använda material kan ha kommit i kontakt med eller innehålla en rad farliga kemikalier eller biologiskt bildade gifter. Det är bra att skicka använda material till destruktion och ett bra sätt att destruera farliga produkter är att förbränna dem. Vid förbränning förstörs oönskade ämnen eller så kan de avskiljas och omhändertas i aska och rökgasfilter. I Kjell Anderssons blogg på Svebios hemsida från den 7 november redovisas från rapporten Toxic Loophole att EU tillåter 100 gånger mer giftiga ämnen i återvunnen plast än i nyproducerad plast. Men gifter blir inte mindre giftiga för att plasten är återvunnen, gränsvärdena måste ändras så att det är samma gränsvärde oavsett hur plasten produceras.

Bränn plasten utan avfallsskatt

Som medborgare kan vi inte acceptera att lagstiftare orsakar spridning av giftiga ämnen i barnleksaker och andra produkter genom att gynna återvinning av plast som bör förbrännas. Modern kontrollerad förbränning är en utmärkt del av kretsloppet som bör utnyttjas och utvecklas för att skapa en allt renare miljö. Många material kan och ska återanvändas men det finns risker med återvinning som måste hanteras klokt. Den mesta plasten bör förbrännas av miljöskäl, därför är det orimligt att föreslå skatt på avfallsförbränning som en del i den gröna skatteväxlingen.

Fler svenska bioenergibolag till Bryssel!

Vi ser gärna att fler av de svenska fjärrvärme och bioenergibolagen är aktiva i Bioenergy Europes olika arbetsgrupper, Working Groups. Det är ett bra sätt att påverka politik och utveckling i Europa. Men också ett bra sätt att få kontakter i andra länder och utveckla sin affärsverksamhet i Europa. Arbetet via Working Group Sustainability har haft inflytande på det slutgiltiga resultatet av RED II. För närvarande finns det ytterligare fem arbetsgrupper att engagera sig inom. WG Biopower & CHP, WG Competitiveness som handlar om skatter, styrmedel och stöd, WG Agribiomass & Energy Crops och slutligen WG Pellets och WG Domestic Heating. Gå gärna in på bioenergyeurope.org för att läsa mera.


Denna ledare publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2019. Den finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy