Alla ämnen
Biovärme

Helen investerar 250 miljoner euro i 220 MW biovärmeverk i Helsingfors

Energibolaget Helen stänger kolkraftverket på Hanaholmen 2024 och ersätter värmeproduktionen med ett biovärmeverk med skogsflis som bränsle. Även värmepumpar och lagring av värme i bergrum kommer att användas för att ersätta kol. Ingen ny lokal elproduktion byggs.

VuC_Nordsjo
Biovärmeverket är tänkt att byggas bredvid Helens nuvarande kraftverkstomt i
Nordsjö. Den nya anläggningen i vitt. Anläggningen ska kunna tas i drift hösten 2023. VuC_Nordsjo

Helen har i flera år förberett för att fasa ut stenkol och stänga Hanaholmens kraftverk. Bolaget har redan byggt en ny värmepumpsanläggning och håller på att bygga ytterligare en. I gamla bergrum bygger Helen ett bergrumslager för värme. I början av 2020 togs investeringsbeslutet för att bygga det nya biovärmeverket och Helen har även skrivit avtal Sumitomo SHI FW om leverans av en pannan och med Valmet om leverans av utrustning för rökgaskondensering.

Kol ska ersättas

Riksdagen i Finland har fattat beslut om att stenkol ska ersättas med andra energislag och Helen har under 2019 redogjort för sin planering där biovärmeverk, värmepumpar och bergrumslagring av värme är åtgärder på kortare sikt.

– Helen har fler metoder för att ersätta stenkolet. I ett lite längre tidsperspektiv utreder vi flera utsläppsfria tekniker så som geotermisk värme, utvinning av värme från havsvattnet samt små modulära kärnkraftverk, säger vd Pekka Manninen på Helen.

Biovärmeverk i Nordsjö-området

Helen har utrett möjligheterna att bygga biovärmeverk på olika platser i Helsingfors. Företagets styrelse fattade i början av 2020 beslutat om investering i det nya biovärmeverket.

– Med finska mått mätt är det planerade biovärmeverket i Nordsjö av medelstorlek och ersätter omkring en fjärdedel av stenkolsförbrukningen vid Hanaholmens kraftverk. Biovärmeverkets andel av Helens bränsleförbrukning blir cirka 15 procent, säger projektchef Antti Saikkonen.

Sumitomo SHI FW levererar pannan

Pannan blir en cirkulerande fluidbädd-panna (CFB). Sumitomo kommer att konstruera, leverera och bygga CFB-anläggningen inklusive rökgasrening, extrautrustning och pannhus.

– Sumitomo deltar entusiastiskt i utvecklingen av en fossilfri framtid tillsammans med Helen. Vi är stolta över att vår innovativa CFB-teknik har valts av Helen som ett av stegen för att nå målet att avveckla användningen av kol. Vår CFB-teknologi används redan i över 100 anläggningar i nästan 20 länder, inklusive enheter som nyligen har tagits i drift i Finland, Sverige, Korea och Japan. Förnybara energilösningar som levereras av Sumitomo minskar koldioxidutsläppen från fossil energi med över 30 miljoner ton varje år säger Tomas Harju-Jeanty, vd för Sumitomo SHI FW.

Valmet levererar rökgaskondensering

Värdet på Valmets order är 20–30 miljoner euro. Rökgaskondenseringsanläggningen kommer att överlämnas till Helen i december 2022. Den nya anläggningen för rökgaskondensering ska ge 69 MW värmeeffekt.

– Eftersom rökgaserna efter förbränning leds till kondenseringssanläggningen är det möjligt att utnyttja bränslet till fullo. Värmeåtervinningen kommer att öka anläggningens effektivitet till cirka 122 procent baserat på bränslets effektiva värmevärde, säger Antti Saikkonen, projektledare, Helen.

Återvinner värmen

Rökgas från biovärmeverkets panna återvinns genom kondensering av fukt i rökgasen i en våt skrubber. Fuktigheten i rökgasen ökas genom att fukta förbränningsluften som går in i pannan. Värmeåtervinning ökar fjärrvärmeproduktionen med 69 MW, vilket motsvarar över 30 procent av energin i bränslet baserat på det effektiva värmevärdet.

– Den höga värmeåtervinningen uppnås genom att använda absorptionsvärmepumpar för att kyla ner skrubbervattnet och genom att kyla rökgasen till under 12 °C. Absorptionsvärmepumparna använder lågtrycksånga som drivmedium istället för el, säger Risto Hämäläinen, chef för miljösystem, massa och energi, Valmet.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

FAKTA

  • Investeringen i ett nytt biovärmeverk i Nordsjö kommer att göra att Helsingfors värmebehov klaras också under vinterkylan.
  • Projektets investeringsvärde är cirka 250 miljoner euro.
  • Den planerade värmeverksinvesteringen höjer inte priset på fjärrvärme.
  • Biovärmeverket i Nordsjö ersätter omkring en fjärdedel av stenkolsförbrukningen vid Hanaholmens kraftverk som ska stängas. En del av värmeproduktionen ersätts också med hjälp av värmepumpar och värmelagring.
  • Hanaholmens kolkraftverk producerar både el och värme, medan det nya biovärme verket endast producerar värme. Cirka en tredjedel av den minskade kolanvändningen beror på Helen minskar elproduktionen lokalt i Helsingfors.
  • Efter de planerade åtgärderna minskar Helens koldioxidutsläpp till 40 procent jämfört med 1990 års nivå medan förbrukningen av stenkol halveras.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy