Alla ämnen
Bioenergi i industri

Jernforsen har levererat hetvattenpanna till Vidas sågverk i Borgstena

En ny panna på 12 MW har ersatt två mindre när Vida investerade i modern utrustning för att få energi till virkestorkningen vid sågverket norr om Borås.

Sågverket Vida Borgstena har investerat i en ny biopanna på 12 megawatt som ersätter två äldre biopannor.
Sågverket Vida Borgstena har investerat i en ny biopanna på 12 megawatt som ersätter två äldre biopannor. Sågverket Vida Borgstena har investerat i en ny biopanna på 12 megawatt som ersätter två äldre biopannor.

– Bakgrunden till investeringen var att vi behövde ersätta två äldre uttjänta pannor samt ha beredskap för att kunna öka produktionsvolymen i framtiden, säger Fredrik Andersson, vd för Vida Borgstena.

– Vidakoncernen är en av våra återkommande kunder. Vi har levererat pannor till sju av Vidas nio sågverk, säger Magnus Holmgren, vd för Jernforsen.

Ny panna på 12 MW

– Det blev en panna istället för två mindre eftersom Vida Borgstena inte längre har samma behov att klara en så låg minimilast som
tidigare. De kör nu en ganska konstant last året runt. Det blir också en lägre investering att bygga en panna jämfört med att bygga två pannor. Vissa kunder väljer dock att
bygga två pannor istället för en för att få en högre säkerhet. Men vår panna är så drift-säker att det inte behövs. Vi klarar också att hålla låga emissionsvärden från en last på 20 procent upp till 100 procent kapacitet, vilket ger en flexibilitet för kunden, säger Magnus Holmgren.

Fredrik Andersson, vd för Vida Borgstena, och Magnus Holmgren, vd och försäljningschef på Jernforsen.
Fredrik Andersson, vd för Vida Borgstena, och Magnus Holmgren, vd och försäljningschef på Jernforsen. Fredrik Andersson, vd för Vida Borgstena, och Magnus Holmgren, vd och försäljningschef på Jernforsen.

Hela tekniska leveransen

Jernforsen stod för hela den tekniska leveransen, det vill säga processinstallationen med bränslelager och bränsletransport samt rör- och elinstallationer. Byggentreprenaden med betongarbeten och pannhuset skötte Vida. Panncentralen är uppförd på en ny plats på sågverket.

– Som ofta på sågverk ligger den gamla panncentralen mitt i sågverket och har blivit inbyggd genom åren, allt eftersom sågverket expanderat. Det är inte alltid det finns plats där den gamla panncentralen har legat, förklarar Magnus Holmgren.

Effektiv rökgasrening

Den nya anläggningen ska klara utsläpp av högst 30 milligram stoft per normalkubikmeter. Anläggningen är utrustad med en multicyklon och ett elektrofilter för att rena rökgaserna från stoft. Rökgaskondensering saknas eftersom temperaturen på returvattnet från virkestorken vid ett sågverk blir för hög för att kyla rökgaserna.

– Vi står för ugnen som är vår traditionella Jernforsenkonstruktion. Pannan kommer från Danstoker. Elektrofiltrer har levererats av Ionitec som vi normalt köper elfilter av. Multicyklonen är av en egen konstruktion. Även styr- och reglersystemet är av vår egen konstruktion, förklarar Magnus Holmgren.

Anläggningen är utrustad med multicyklon och elfilter för att klara rökgasreningen med utsläpp av högst 30 mg stoft per normalkubikmeter.
Anläggningen är utrustad med multicyklon och elfilter för att klara rökgasreningen med utsläpp av högst 30 mg stoft per normalkubikmeter. Anläggningen är utrustad med multicyklon och elfilter för att klara rökgasreningen med utsläpp av högst 30 mg stoft per normalkubikmeter.

Klarar fuktiga bränslen

Leveransen till Vida Borgstena är en typisk sågverksleverans. Anläggningen är designad för att klara ett bränsle med upp till 60 procent fukthalt.

För att klara ett så fuktigt bränsle är anläggningen utrustad med en fysiskt stor förbränningsugn. Vi har gjort en ugn med en stor rosterarea och stor volym så att det finns plats och tid för det fuktiga bränslet att hinna torka och brinna ut, säger Magnus Holmgren.

Anläggningen driftsattes i januari. Provdriften är avklarad och anläggningen är godkänd. Överlämningen skedde i mitten av april månad. Projektet har gått enligt plan.

Anläggningen använder mest fuktigt biobränsle och därför har ugnen en stor yta på rostern och volym så att det finns plats för det fuktiga bränslet att hinna torka och brinna ut ordentligt.
Anläggningen använder mest fuktigt biobränsle och därför har ugnen en stor yta på rostern och volym så att det finns plats för det fuktiga bränslet att hinna torka och brinna ut ordentligt. Anläggningen använder mest fuktigt biobränsle och därför har ugnen en stor yta på rostern och volym så att det finns plats för det fuktiga bränslet att hinna torka och brinna ut ordentligt.

Teknisk utveckling

Jernforsen bedriver ett pågående utvecklingsarbete av förbränningstekniken.

– Vi utvecklar ständigt ugnen för att sänka emissionerna genom att förbättra designen och styrningen av lufttillförseln till förbränningen. Designen tillsammans med styr- och reglertekniska lösningar gör att vi kan förbättra emissionsvärdena. Samtidigt sker en utveckling för att göra det möjligt att använda en större variation av bränslen, och samtidigt klara goda miljö-data. Det handlar om sådant som att klara en större fraktionsfördelning och större variation i fukthalt. En anläggning är inte designad för bara ett sorts bränsle utan den ska vara bränsleflexibel. Vi lär oss fortfarande mer för varje anläggning vi bygger och upprätthåller teknikutvecklingen och kompetensen inom företaget, säger Magnus Holmgren.

Svag men stabil efterfrågan

Efterfrågan på nya projekt har varit svag de senaste åren, men Jernforsen har en stabil försäljning och en bra orderstock med projekt att jobba med.

Vi jobbar med både värmeverk och industriprojekt. För tillfället är det en liten övervikt åt fjärrvärme i de nya projekten. I Sverige jobbar vi just nu med Alingsås Energi med en 14 MW fjärrvärmecentral och vi har en leverans till Gislaved för deras nya panncentral, säger Magnus Holmgren.

Fler projekt i England

Jernforsen håller också på med ett projekt i England för en industrikund.

– Det är en ångpanna på 4 MW som byggs för att klara att eldas med avfallsbränslen enligt avfallsdirektivet. Till denna anläggning levererar vi allting utom huset, det vill säga även rör- och ångsystem samt elinstallation. Ångan ska användas för uppvärmning i en industri via ett ångnät, berättar Magnus Holmgren.

På senare år har Jernforsen levererat två fjärrvärmecentraler och nu en avfallspanna som håller på att byggas och ska starta i sommar i England.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3.

Fakta

FAKTA

OM VIDA BORGSTENA:

 Omsättning: 600 mkr

Anställda: 110 anställda

Timmerförbrukning/år:
420 000 m3to (52 lass/dag)

Produktion virke/år: 270 000 m3 (24 lass/dag)

Produktion flis/energiproduktion/år:
640 000 m3s (27 lass/dag)

Marknader:

  • 60% Storbritannien
  • 20% Sverige
  • 20% Övrig export

OM LEVERANSEN:

Effekt: 12 MW

Bränsle: Spån, bark, stamved

Bränsleförbrukning: 65 GWh per år

Huvudleverantör: Jernforsen

Underleverantör panna: Danstoker

Underleverantör elfilter: Ionitec

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy