Alla ämnen
Biovärme

PetroBio fick prestigeorder på brännare för träpulver till Chalmers

Den första november skrev PetroBio och Akademiska Hus under ett avtal som innebär att PetroBio ska leverera en ny förbränningsanläggning till Chalmers i Göteborg. Ordervärdet är på drygt 40 miljoner kronor. Leveransen omfattar bland annat en brännare för träpulver, bioolja och syntesgas samt en ångpanna.

– Det är fantastiskt roligt att Akademiska hus satsar på denna forskningsanläggning vid Chalmers för att bland annat studera hur olika bränslen som till exempel träpulver påverkar flammans uppförande. Vi ser detta som ett prestigeprojekt och ser naturligtvis att vi tillsammans med Chalmers kan dra nytta av den kunskap som kommer att tas fram, säger Johanna Lindén, vd på PetroBio.

Daniel Persson, säljare på PetroBio och Johanna Lindén, vd på PetroBio.
Daniel Persson, säljare på PetroBio och Johanna Lindén, vd på PetroBio.

Forskningsanläggning i full skala

Brännare får en effekt på 6 MW. Pannan blir en ångpanna för 40 bars tryck och 400 graders temperatur. Pannan kan kopplas till en befintlig ångturbin för att generera el. Den värme som produceras ska användas för att värma upp Chalmers lokaler. Överskottet kommer att säljas till Göteborg Energi som fjärrvärme.

– Det som känns tillfredställande med detta projekt är dels att det är en leverans till Göteborg. Dels att det är det är en leverans som driver vår kärnverksamhet framåt, eftersom anläggningen är en forskningspanna i full skala. Det finns inte så många av den sorten, framförallt inte för bioolja och träpulver, säger Daniel Persson, säljare på PetroBio.

Höga krav

Chalmers ställde särskilda krav på pannans utformning för att kunna utföra forskning på flamman, till exempel att det ska vara en stående panna och att det ska vara möjligt att komma åt flamman från alla fyra sidor. Det medför att eldstaden konstrueras som ett fristående schakt.

Kraven på utrustningen är absolut högsta möjliga. Beställaren har väldigt högt ställda krav på design samt för val av material och utrustning. I utvärderingen viktades pris, teknisk standard och kommersiell standard och den tekniska nivån var helt avgörande i poängsättningen, säger Daniel Persson.

Tidplan

Avtalen skrevs under den första november i år.

– Nu börjar designfasen och i juli nästa år ska vi börja lyfta in de tunga processdelarna. Anläggningen ska vara färdigbyggd i september. Under oktober och november startar intrimning och driftsättningsfasen och anläggningen ska vara överlämnad till kunden första kvartalet 2019, säger Daniel Persson.

Leveransmässigt

PetroBio har ett totalåtagande för den nya anläggningen. Leveransen omfattar silo för pellets, kvarn som maler pellets till pulver, doserare för pulver, brännare, panna samt ett rökgasfilter och en rökgasfläkt. PetroBio levererar även komplett styrning samt installation av el och mekanik för anläggningen. Bygg och fundament ligger utanför PetroBios åtagande. Pannan levereras av Boiler Works i Danmark. I dagsläget är inga fler underleverantörer klara.

Workshops för detaljplanering

Ett omfattande arbete är att tillsammans med Chalmers detaljplanera anläggningen för att hitta rätt placering för alla mätinstrument, välja instrumentering med mera.

Det är cirka 40 mätpunkter bara på eldstaden. Vi kommer att anordna workshops för att detaljdesigna pannan Här kommer forskare att ge sina synpunkter för att anläggningen ska bli så bra som möjligt, säger Daniel Persson.

Roligt projekt

– Detta är ett av de roligaste projekt jag har varit med om. Det har varit en väldigt bra stämning under upphandlingsskedet med mycket engagerade människor. Det är ovanligt med beställare som är så engagerade och drivande. Det har varit jätteroligt och utmanande i både säljprocessen och designfasen, säger Daniel Persson.

Forskning

Chalmers kommer bland annat att testa olika typer av bränslen, studera hur olika bränslen påverkar flammans uppförande och studera askan från olika bränslen. Bioenergi kommer att återkomma till den forskning som Chalmers kommer att utföra med den nya forskningsanläggningen.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2017 – Läs hela tidningen digitalt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy