Alla ämnen
Pellets

Södras plantskola i Falkenberg ersätter fossil gas med förnybar pellets

Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt växthus som innebär att anläggningen utvecklas ytterligare mot fossilfrihet, skriver Södra i ett pressmeddelande.

 

Södras plantskola i Falkenberg investerar i ett fossilfritt växthus som värms upp med pellets från Södra sågverk i Värö.
Södras plantskola i Falkenberg investerar i ett fossilfritt växthus som värms upp med pellets från Södra sågverk i Värö. Södras plantskola i Falkenberg investerar i ett fossilfritt växthus som värms upp med pellets från Södra sågverk i Värö.

Investeringen ligger i linje med de hållbarhetsmål som Södra fattade beslut om tidigare under hösten, varav ett handlar om att Södras produktion ska vara fossilfri år 2020 och transporterna ska vara fossilfria år 2030. Satsningen på det nya växthuset i Falkenberg är ett steg på vägen.

– Det är mycket glädjande att vi realiserar arbetet ytterligare genom denna investering. Vi har så mycket att bidra med i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det här visar tydligt hur vi som företag kan vara med och visa vägen i den övergången, säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor.

Det nya fossilfria växthuset ersätter två äldre uttjänta växthus, och är dessutom mer energieffektivt då det minskar energiåtgången med cirka 25 procent. Delar av verksamheten i Falkenberg har redan övergått till fossilfri drift, såsom produktionen av PluggPlusEtt-plantor. Under hösten har också två gaspannor ersatts av en större pelletspanna för uppvärmning av personalutrymmen och produktionshall.

Arbetet med det nya växthuset kommer att inledas under vintern, och det beräknas vara i drift nästa sommar. När nästa års investeringar är klara kommer 95 procent av driften att vara fossilfri. Det sista steget är ytterligare ett växthus i Falkenberg för att byta ut de gamla växthusen med gasdrift. Detta planeras 2018-19.

Södras plantskola i Flåboda är sedan 2015 helt fossilfri.
– Det är ett långsiktigt arbete att få produktionen fossilfri. Man måste vara beredd att jobba tålmodigt, och att hela tiden söka nya lösningar. Arbetet i Flåboda pågick under sex år och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta vara fossilfria där. Nu tar vi nästa steg med Falkenbergs plantskola, säger Johan Jonsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy