Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

St1 satsar på avancerade biodrivmedel och Carbon Farming

Under konferensen Advanced Biofuels Conference i Göteborg visade St1 upp sitt raffinaderi i Göteborg under ett studiebesök. Hilde Wahl, vd för St1 i Sverige och Norge, berättade under konferensen om de framtidsplaner som St1 har på gång.

St1 som finns i Norge, Sverige och Finland har en vision att vara det ledande företaget inom produktion och försäljning av förnybar energi. Under 2017 investerade St1 omkring 103 miljoner euro totalt varav 84 miljoner euro inom förnybar energi, vindkraft, geotermi och avancerade biodrivmedel. Vid raffinaderiet i Göteborg planerar St1 att bygga en produktionsanläggning med kapacitet för 200 000 kubikmeter HVO per år.

– Vi bedömer att den största tillväxten inom biodrivmedel i Norden kommer att ske inom HVO, säger Hilde Wahl.

Hilde Wahl, vd för St1 i Sverige och Norge.
Hilde Wahl, vd för St1 i Sverige och Norge. Hilde Wahl, vd för St1 i Sverige och Norge.

Tredubblad efterfrågan

I Norge, Sverige och Finland finns nu krav på inblandning av biodrivmedel. St1 analyserar hur efterfrågan av biodrivmedel kan utvecklas fram till 2030 i några scenarier. Ett med fokus på biodrivmedel och ett med en starkare utveckling för eldrivna fordon. I elfordonsscenariot kommer 60 procent av alla fordon som köps 2030 vara elfordon. Även med detta starka scenario för elfordon kommer HVO att tredubblas till 2030 jämfört med i dag.

– Vårt budskap är att det i dag finns ett globalt underskott på HVO och myndigheterna måste räkna in produktionskapaciteten för HVO när nivån på reduktionsplikten bestäms framöver, säger Hilde Wahl.

Kapaciteten byggs ut

I dag används 40 procent av den globala produktionen av HVO i Norden, samtidigt som en mindre andel produceras här. Den höga efterfrågan i Norden gör också att den nordiska marknaden är den som betalar bäst i världen för HVO.

– St1 är en av de aktörer som kommer att investera i produktion av HVO i Norden med tallolja som trolig huvudråvara. Men det tar tid att bygga klart nya anläggningar och de beprövade och accepterade råvarorna är begränsade i dag, säger Hilde Wahl.

St1 bedömer att produktionskapaciteten globalt kommer att öka med omkring 50 procent i en nära framtid. I deras scenario kommer omkring 60 procent av produktionen att användas i Norden.

Måste göra mer

– Vi tycker att Sverige har valt rätt väg med en reduktionsplikt för koldioxid för att reglera marknaden. Och vi kommer att fortsätta investera kraftfullt i produktion av biodrivmedel. Men faktum är att det inte räcker. Klimatutmaningen är global och vi måste göra mer, säger Hilde Wahl. Rapporter från IEA och Irena visar att även med scenarier som innehåller en kraftfull ökning av el och biodrivmedel för transporter kommer användningen av fossila drivmedel att öka mer.

Omfattande skogsplantering

– Mänskligheten har tillfört stora mängder koldioxid till atmosfären och för att motverka klimatförändringar behöver vi ta koldioxid ur atmosfären. Ett sätt att göra det är omfattande skogsplanteringar i övergivna områden. St1 har valt att kalla det Carbon Farming. Det är en lösning som är kostnadseffektiv, lågteknologisk och möjlig att genomföra i dag, säger Hilde Wahl.

Pilotprojekt i Marocko

St1 startar ett treårigt småskaligt pilotprojekt på fyra hektar mark i Marocko i samarbete med ett universitet i Marocko och ett naturresursinstitut i Finland.

– Vi kommer att använda solenergi för att avsalta havsvatten som först används som dricksvatten och sedan för konstbevattning. Vi kommer att använda jordförbättringsmedel och skapa trädplanteringar.

Det behövs fler nyckelfaktorer för att Carbon Farming ska fungera.

– Vi måste bland annat kunna mäta resultatet på ett tillförlitligt sätt. Vi kommer att arbeta med forskare för att hitta rätt metoder för detta. En annan nyckelfaktor är att detta blir en accepterad metod för att bekämpa klimatförändringen, säger Hilde Wahl.

Både och

Hilde Wahl förnekar att Carbon Farming bara är en enkel lösning för att inte behöva göra något åt de fossila bränslena.

– Nej, jag tycker att vi måste göra både och, vi måste utveckla avancerade biodrivmedel men också kombinera det med projekt som Carbon Farming.

St1 arbetar också för att få metoden accepterad och integrerad i politiska styrmedel. Nästa steg är ett större demoprojekt från 2020 och framåt.

– För 10 000 år sedan var Sahara grönt. Vår slogan för Carbon Farming-projektet är Let’s make Sahara green again, avslutar Hilde Wahl.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy