Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Stor efterfrågan på etanol från Lantmännen Agroetanol i Norrköping

Lantmännen Agroetanol producerar för fullt och exporterar klimateffektiv etanol till andra länder. Carl von Schantz, tillförordnad vd för Lantmännen Agroetanol, svarade på några frågor om utvecklingen i Bioenergi nr 2-2017.

Carl von Schantz
– 2016 var ett bra år för Agroetanol, säger Carl von Schantz, tillförordnad vd för Lantmännen Agroetanol. Foto: Kjell Olausson, Nyanser.com Carl von Schantz

Hur har 2016 varit?

– 2016 var ännu ett bra år för Agroetanol med väldigt stor efterfrågan på våra etanolprodukter runt om i Europa till följd av att vi under flera år har jobbat stenhårt med att skapa en världsledande klimatprestanda för vår etanol. Långt över 50 procent av producerad volym går på export, efterfrågan är större än vad vi har möjlighet att leverera. Vi producerar så mycket vi kan, cirka 230 000 kubikmeter per år, säger Carl von Schantz.

Vad är det som driver efterfrågan?

– Vi har en klimatprestanda på över 90 procent och i de länder med politiska styrmedel som styr efter klimatprestanda och inte efter volym så finns det ett incitament att köpa och betala mer för vår etanol. Det gäller framförallt Tyskland, men vi ser att liknande styrmedel är på väg i fler länder som Tjeckien och Holland.

Hur ser du på Bränslebytet?

Regeringens nya förslag, kallat Bränslebytet, med styrmedel för biodrivmedel, styr på liknande sätt mot hög klimatnytta istället för bara volym. Det gör att vi hoppas kunna sälja mer etanol i Sverige från sommaren 2018.

– Jag tycker att Bränslebytet har en väldigt bra ambitionsnivå, en bra inriktning och vi ser positivt på förslaget. Men det är viktigt att det blir rätt i alla detaljer. Vi har flera gånger tidigare sett förslag med en övergripande bra ambition, där förutsättningarna sedan försämrats ganska snabbt för att det blivit fel i detaljerna. Men den övergripande ambitionen och inställningen i Bränslebytet tycker vi är väldigt positiv, säger Carl von Schantz.

Vilka andra politiska frågor är viktiga just nu?

– Vi ser med oro på utvecklingen på EU-nivå när det gäller förnybarhetsdirektivet RED II, där det finns en negativ inställning till grödbaserade drivmedel. Det är ett hot mot vår anläggning i Norrköping, men också mot att kunna skapa hållbara transporter i Europa. Förslagen i direktivet hotar att göra transporter i Europa mer fossilberoende.

– Det är väldigt viktigt att svenska politiker står upp för hållbara transporter och försvarar grödbaserade biodrivmedel på Europanivå. Vi är säkra på att grödbaserade biodrivmedel är en väldigt viktig del i omställningen från fossila till hållbara transporter.

Jag menar att grödbaserade biodrivmedel och avancerade biodrivmedel går hand i hand. Vi i Norrköping är en av Europas största producenter av så kallade avancerade biodrivmedel samtidigt som vi har den bästa klimatprestandan för vår grödbaserade etanol. Om politikerna slår för hårt på grödbaserade drivmedel kommer man även att förstöra mycket för avancerade biodrivmedel.

– Vi gör avancerade biodrivmedel på organiska restprodukter som till exempel kasserat bröd. Vi arbetar även med att göra avancerade biodrivmedel av cellulosabaserade råvaror som halm och vetekli. Dessa råvaror kommer naturligt med våra råvaror in till fabriken. Mellan fem och tio procent av spannmålsråvaran är cellulosa. Den andelen jobbar vi med att bryta ner och göra biodrivmedel av. Vi har ett viktigt forskningsprojekt med nya jästsvampar som kan bryta ner cellulosa. Dessutom skapar grödbaserade biodrivmedel även hållbara foderprodukter som går till livsmedelskedjan. Denna typ av satsningar faller om inställningen till grödbaserade biodrivmedel är för negativ, avslutar Carl von Schantz. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017


Ta del av Bioenergis hösterbjudande och få tillgång till tidningen direkt när den kommer ut.
Höstens alla tre nummer för endast 200 kr! 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy