Alla ämnen
Biokraft

Utredning tittar på fler undantag från skatt på avfall

Regeringen har i dag gett en utredare i uppdrag att se över om fler undantag bör införas i lagarna om avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt. Syftet är att förbättra förutsättningarna för materialåtervinning och göra lagarna så träffsäkra som möjligt.

Filbornaverket är ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt.
Filbornaverket är ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt. Filbornaverket är ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt.

De material som kan komma att omfattas av undantag från avfallsförbränningsskatt är framförallt så kallat sekundäravfall, det vill säga utsorterat avfall som minst en gång ratats i försökt till återvinning. En analys bör omfatta möjligheten att undanta sekundäravfall, där ett undantag för s.k. plastrejekt från t.ex. återvinning av plastbelagd kartong är en prioriterad fråga.  Utredaren ska även se över om ytterligare undantag från avfallsförbränningsskatten bör införas.

Även när det gäller avfallsskatten ska utredaren undersöka om visst sekundäravfall bör undantas från skatt. Detta är något som branschen har efterfrågat eftersom avfallsskatten kan medföra att materialåtervinning och utvecklingen av nya metoder för materialåtervinning fördyras.

Utredaren ska också förslå förändringar av reglerna för att motverka att situationer med dubbelbeskattning uppstår.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 28 februari 2022.

Sedan tidigare genomför även Skatteverket en utvärdering av avfallsförbränningsskatten. Den utvärderingen ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Om skatt på avfall och avfallsförbränning

Avfallsskatten infördes i Sverige 2000 och innebär att skatt betalas för avfall som deponeras. Syftet med skatten är att bidra till en minskad mängd avfall som deponeras.

Under förra året införde regeringen även en avfallsförbränningsskatt som en del av den gröna skatteväxlingen och genomförandet av januariavtalet Syftet med den nya skatten är att nå de nationella klimatmålen och en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. I dag är exempelvis farligt avfall, animaliska biprodukter och biobränsle undantagna från avfallsförbränningsskatt. Undantag från avfallsskatt gäller i dag framförallt avfall som innehåller giftiga och miljöskadliga ämnen som hanteras enligt specifika regler och där förbränning kan vara det minst skadliga sättet att hantera avfallet.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy