Alla ämnen
Avfall

Topp 37: Kraftvärmeverken som återvinner mest energi ur avfall

Topp 37: Kraftvärmeverken som återvinner mest energi ur avfall
Mälarenergis Block 6 var Sveriges största anläggning för energiåtervinning ur avfall under 2021. Kraftvärmeverket som togs i drift 2014 levererar förutom värme till Västerås dessutom upp till 51 MW lokalproducerad el. Det största leverantörerna var Valmet Power, Siemens AG, Alstom Power och BMH Technology. Investeringen var 2,85 miljarder kronor.

Under 2021 gick Västerås kraftvärmeverk om både Söderenergi och Högdalsverket när det kommer till att återvinna energi ur kommunalt och industriellt avfall.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Högdalsverket i Stockholm faller ned på tredje plats, följt av Gärstadverket i Linköping, Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg och Sysav förbränningsanläggning i Malmö. Det visar en ny rapport från Avfall Sverige.

En tydlig trend är att flera av de stora energiåtervinnarna under 2021 ökade sin återvinning, jämfört med 2020. Västerås kraftvärmeverks totala energiproduktion var år 2021, 2 385 500 MWh, jämfört med 1 689 440 MWh år 2020.

Totalt gick närmare 2,5 miljoner ton kommunalt avfall till energiåtervinning, vilket är en ökning med 10 procent från 2020. Det betyder att varje svensk lämnade 236 kg kommunalt avfall till energiåtervinning 2021.

En av de bästa i Europa

Sverige är ett av de länder i Europa som utvinner mest energi per ton ur avfall, cirka 3,2 MWh per ton. Under 2021 utvanns sammanlagt 22 TWh energi, fördelat på 19 TWh värme och 3 TWh el. Dessutom har fyra av anläggningarna på listan även meddelat att de utvunnit 0,09 TWh fjärrkyla.

De svenska anläggningarna tog också emot 4,5 miljoner ton övrigt avfall 2021. Detta rör sig främst om sorteringsrester och industriavfall.

Svenska anläggningar för energiåtervinning behandlade därför under 2021 även 2 miljoner ton sorterat avfall, varav 620 000 ton kommunalt avfall, från andra europeiska länder.

Naturvårdsverkets rapport dyster

Enligt Naturvårdsverket, som undersökt avfallshanteringen i Sverige mellan 2014 och 2020, visar statistiken att avfallsmängderna ökar, medan materialåtervinningen minskar.

År 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, vilket är en knapp ökning jämfört med 2018 då 35,2 miljoner ton avfall genererades.

Bäst var Sverige på att ta hand om avfall från byggbranschen (14,2 miljoner ton), följt av hushållen (4,6 miljoner ton) och tjänstebranscherna (2,2 miljoner ton).

Mer till energiåtervinning

Under 2020 gick 59 procent av de avfall som slutbehandlats i Sverige till energiåtervinning, endast 22 procent materialåtervanns.

– Jag är osäker på om gemene man är medveten om att en så stor andel av det svenska avfallet inte materialåtervinns. Statistiken visar tydligt att ytterligare insatser behövs om man vill att materialåtervinningen ska öka och att vi ska komma högre upp i avfallshierarkin, säger Lars Viklund, handläggare för avfallsstatistik på Naturvårdsverket.

Om tabellen

Statistik avfallsförbränningsanläggningar

Statistiken kommer från Avfall Sveriges årsskrift Avfallshantering 2021, och gäller för medlemmar i Avfall Sverige. Statistik omfattar huvudsakligen avfallsförbränningsanläggningar som tar emot kommunalt avfall.

De flesta tar också emot annat avfall. I totala mängden avfall ingår även importerat avfall. I energiutvinningen avses totalt avfall, ej endast kommunalt avfall. Norsa i Köping har inte rapporterat värde för 2021, men brukar ta emot kommunalt avfall.

Tabell Avfall energi

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy