Alla ämnen
Skogsbruk

Anledningar till att bli hållbarhetscertifierad – enskilda skogsägares perspektiv

Anledningar till att bli hållbarhetscertifierad – enskilda skogsägares perspektiv

Genom att certifieras kan enskilda skogsägare visa att de bedriver ett hållbart skogsbruk. Skälet till att certifieras skiljer sig dock och informationen bör anpassas efter behov och intresse.

Skogsbrukscertifiering är ett av de vanligaste sätten att visa på och kommunicera ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Skogsbrukscertifiering kan dock inte tas för givet, eftersom det är förknippat med krav och regler som kan leda till utmaningar i skogsbruket. Trots detta väljer vissa enskilda skogsägare att certifiera sin skog och sitt skogsbruk.

Syftet med denna studie var att förklara vad som motiverar skogsägare till att bli skogligt certifierade som en del av sitt arbete för hållbar utveckling, samt hur de upplever att certifiering stämmer överens med målen de har för sitt skogsägande. Genom en djupgående förståelse för skogsbrukscertifieringens roll i familjeskogsbruk, och hur det påverkar enskilda skogsägare, kan studien ytterligare vägleda aktörer i arbetet att utveckla policys och verktyg. På så sätt kan det även stödja enskilda skogsägares engagemang och bidrag till hållbar utveckling.

Olika intressen i skogsbruk

En kvalitativ studie, baserad på tematiska intervjuer med skogsägare, genomfördes, för att ge en kontextbunden och samtida förståelse av vad som motiverar skogsägare till att bli certifierade och vilka utmaningarna är. Detta skedde inom ramen för metoden means-end teori som användes för att förstå deltagarnas val av att certifiera sin skog och hur de upplever detta. Means-end teori används för en fördjupad förståelse för beslut och de upplevda attribut, konsekvenser och motiv som ligger till grund för det tagna beslutet, i detta fall att certifiera sin skog.

Studien har bidragit till ytterligare förståelse av anledningen till att bli certifierad, eftersom detta skiljer sig mellan grupper av skogsägare. Olika grupper av skogsägare har olika motiv till och erfarenheter av skogscertifiering. Att dessutom känna stolthet över sitt skogsbruk och skogsägande är viktigt för certifierade skogsägare, vilket den här studien visar att skogsbrukscertifiering kan bidra till.

En ökad heterogenitet bland skogsägare leder till ett växande behov av att förstå olika önskemål om hur skogsbruk ska bedrivas. Om skogscertifiering kan betraktas som en tjänst som erbjuds skogsägare finns det behov av mer nyansering i serviceerbjudandet och de mervärden som ska ingå och skapas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy