Alla ämnen
Opinion & debatt

Färdplanen öppnar dörren för energitorv

Branschföreningen Svensk Torv har undertecknat en färdplan inom Fossilfritt Sverige som arbetar på uppdrag av miljö- och energidepartementet för att engagera näringslivet i riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Färdplanen beskriver hur uppvärmningssektorn ska vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala växtgasutsläppen. Färdplanen överlämnades 20 mars till regeringen och skickades samtidigt till övriga partiledare.

Det känns väldigt bra att vårt enträgna och intensiva arbete med en gemensam metod för kolsänkor nu fått detta genomslag. Växthusgasberäkning för olika energibärare redovisas i färdplanen som ett åtagande för uppvärmningsbranschen. Där står också att ”en helhetssyn på energisystemet och bedömningar ur ett livscykelperspektiv” ska vara en insikt som uppvärmningssektorn agerar efter. Svensk Torv har tillsammans med 85 andra branschorganisationer och företag undertecknat denna färdplan och enats om just detta. Vi har i flera år arbetat för att politiken ska uppmärksamma att de stora utsläppen från tidigare misslyckad dränerad torvmark måste åtgärdas utifrån ett livscykelperspektiv och jobbat för ett synsätt som premierar borttagen CO2.

Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att även IPCC ser restaurering av torvmark som en av de största potentialerna till CDR, Carbon Dioxide Removal. Borttagen CO2 kan nämligen vara ett minst lika verkningsfullt klimatredskap som utsläppshandelssystemet EU ETS. Och detta skulle underlätta användning av svensk energitorv för våra kraftvärmeverk.

Ett parallellt EU-system där inte bara utsläpp utan även undvikta utsläpp får ett värde skulle kunna spela en viktig roll för klimatarbetet, är ett av våra budskap. Det är hög tid för en mer rättvis och nyanserad bild av torv från dränerad torvmark som läcker lika mycket växthusgaser som hela Sveriges transportsektor. Vi kan med hjälp av efterbehandling förvandla dessa utsläpp till kolsänkor när torven skördats.

Nu har vi genom färdplanen tagit ett klimatkliv framåt som kan få stor betydelse för hela uppvärmningssektorn. I färdplanens vision står ”Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen” och det är vår förhoppning att dessa ord också får bli en ledstjärna i klimatarbetet. Biobränsle och torv hör ihop och samförbränningen ger många fördelar, både i form av effektivare uppvärmning och en renare panna. Detta har forskning av Luleå tekniska universitet visat i en färsk rapport.

När det nu står under ”Åtaganden” i färdplanen att uppvärmningssektorn ska sträva efter att skapa en gemensam metod för växthusgasberäkning för olika energibärare ser vi att dörren öppnats för en uppdaterad och mer nyanserad syn på energitorv som ser till hela livscykeln och inte bara förbränningen. I livscykeln ingår möjligheten till eftertraktade kolsänkor och en koldioxidneutral energitorv och det är något som behövs för att Sverige ska kunna nå sina högt ställda klimatmål. n

Text: Ingrid Kyllerstedt, Branschföreningen Svensk Torv, kommunikations- och medieansvarig


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy