Alla ämnen
Fjärrvärme

Fjärrvärme med negativa utsläpp – ett steg i Akademiska Hus hållbarhetsarbete

Fjärrvärme med negativa utsläpp – ett steg i Akademiska Hus hållbarhetsarbete
Akademiska Hus storsatsar på fjärrvärme med negativa utsläpp. Foto: Akademiska Hus

Akademiska Hus vill satsa på hållbara campus. Därför tecknar de ett intentionsavtal med Stockholm Exergi för köp av negativa utsläpp från bio-CCS.

Minusutsläppen kan användas för att motverka fossila utsläpp som är svåra att reducera och för att minska klimatavtrycket från fjärrvärmen som köps in.

Tidigare har även gröna fjärrvärmeavtal tecknats med ett antal leverantörer som driver utvecklingen av fossilfri energi framåt. Sammantaget motsvarar avtalen cirka 45 procent av Akademiska Hus levererade fjärrvärmevolym.

Halvera sin energiförbrukning

Till 2025 ska Akademiska Hus minska mängden levererad energi till hälften av vad den var år 2000. Samtidigt verkar bolaget för att den energi som måste köpas in ska vara fossilfri.

Arbetet är ett led i Akademisk Hus mål om att uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2035, då utsläppen ska ha reducerats med minst 85 procent jämfört med 2019.

Fakta

Vad är bio-CCS?

Bio-CCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle för värme- och elproduktion separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent i berggrunden under havsbotten.

Eftersom den koldioxid som fångas in och lagras tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären när ny skog växer.

Sammantaget innebär tekniken att det skapas permanenta negativa emissioner, så kallade minusutsläpp. Källa: Stockholm Exergi.

Resterande utsläpp om 15 procent tas bort under samma verksamhetsår med exempelvis negativa utsläpp. Akademiska Hus tecknar därför intentionsavtal om att från och med 2026 köpa negativa utsläpp från fjärrvärme via den bio-CCS-anläggning som Stockholm Exergi planerar att uppföra.

Klimatneutralitet är målet

– Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi möjlighet att påverka energibranschen genom att aktivt efterfråga en leverans av värme och kyla med så låg klimatpåverkan som möjligt och till och med negativa utsläpp där det finns tillgängligt, säger Erik Florman, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Sedan tidigare har Akademiska Hus även tilläggsavtal med andra leverantörer gällande fjärrvärme med lägre klimatpåverkan: Göteborg Energi, Luleå Energi, Umeå Energi, Tekniska verken i Linköping samt E.ON i Norrköping och Örebro.

Sammanlagt motsvarar dessa sex avtal och det intentionsavtal som nu signeras med Stockholm Exergi cirka 45 procent av Akademiska Hus levererade fjärrvärmevolym.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy