Alla ämnen
Bränslehantering

Ny fukthaltsmätare ökar säkerheten i mätprocessen för Tierps Fjärrvärme

Efter att ha testat under tre veckor har Tierps Fjärrvärme tagit beslut om att investera i en ny snabb fukthaltsmätare från Valmet.

Henrik Sandin, tekniker på Tierps Fjärrvärme, analyserar fukthalten i ett prov från en lastbil som just har levererat flis till fjärrvärmeverket.
Henrik Sandin, tekniker på Tierps Fjärrvärme, analyserar fukthalten i ett prov från en lastbil som just har levererat flis till fjärrvärmeverket.

Tierps Fjärrvärme har utfört fukthaltsmätningar av skogsflis under snart 20 år, så länge som flispannorna i Tierp varit i drift.

– Flisen kommer med lastbil och lossas i en tippgrop. Efter provtagning görs en fukthaltsmätning. Med vikt och fukthalt som grund beräknas energivärdet på levererat biobränsle och vi betalar för den energimängd som materialet innehåller. Det är viktigt både för oss och för våra leverantörer att mätningarna görs på ett sätt som är helt riktigt och rätt, säger Claes Sjöberg, verksamhetsansvarig på Tierps Fjärrvärme.

Letade efter nytt sätt

Tierps Fjärrvärme letade efter ett nytt och mer effektivt sätt att göra invägning och provtagning av biobränsle.

Vi kände att det gamla systemet har fungerat mycket bra, men att det var dags att göra ett lyft. Jag kom i kontakt med Tommy Blom som presenterade en fuktmätningsmaskin. Det kändes på en gång som en attraktiv lösning för vår del, förklarar Claes Sjögren.

Tre fördelar

– Maskinen har tre tunga fördelar i mina ögon. Den första är att maskinen är enkel att använda genom en kort analystid, det tar två minuter, och en mycket enkel kalibrering. Den andra är att maskinen tar en relativt stor provmängd, cirka en liter, vilket ger en hög säkerhet. Den tredje fördelen är att den är godkänd av VMF. Dessa tre faktorer gjorde att vi gick vidare med denna fukthaltsmätare, säger Claes Sjögren.

Mycket har hänt

– Alternativet att använda ugnsmetoden med värmeskåp i 24 timmar är en alldeles för långsam metod. Vi använde tidigare en annan metod med ett minivärmeskåp med förkortade analystid på 1,5 timmar per prov. Det var bästa möjliga teknik för 20 år sedan, men det har hänt rätt mycket sedan dess, konstaterar Claes Sjögren.

Ökad säkerhet

– Det är viktigt att det går fort att analysera eftersom vi då hinner göra både provtagning och analys samma dag som biobränslet har levererats till oss. Den nya maskinen ger en mycket snabbare genomströmning av analyssvaren, vilket gör att säkerheten ökar jämfört med om ett prov inte hinner analyseras förrän en eller två dagar senare. Proverna stod tidigare i kö. Även om de förvarades i täta kärl, för att inte påverkas under väntetiden, känns det bättre att få ett snabbt svar. Om vi får ett avvikande provsvar kan vi nu direkt gå tillbaka och prata med leverantören och fråga om det var något speciellt med ett visst lass. Kortare tid mellan provtagning och analyssvar ger ökad säkerhet för båda parter, förklarar Claes Sjögren.

Avskrivning på tio år

– Investeringen i fuktmätningsmaskinen är relativt hög, men samtidigt ser jag framför mig en lång livslängd eftersom det är få rörliga delar och den bygger på känd teknik. Besparingen handlar främst om kortare arbetstid med provtagningsarbetet. Vi sparar en del tid och får ökad säkerhet och räknar med att det tar cirka tio år att räkna hem investeringen, säger Claes Sjögren.

Tierps Fjärrvärme har använt fuktmätaren fullt ut under tre veckor.

– Vi har testat och provat och vi är helnöjda med erfarenheten. Vi har sett fördelarna, därför har vi beslutat att gå vidare med affären och kommer att få vår ordinarie maskin levererad i slutet av januari. Då går lånemaskinen vidare till någon annan som vill prova fukthaltsmätaren, avslutar Claes Sjögren.


 Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2016

Fakta

Tierps Fjärrvärme

Tierps Fjärrvärme köper varje år in motsvarande cirka 50 000 MWh biobränsle i form av grotflis. Flisen eldas i två flispannor, en på 6 MW och en på 4 MW. Anläggningen är utrustad med rökgaskondensering som kan ge 1,5 MW.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy