Alla ämnen
Biokol

Ståljätte investerar över 100 miljoner kronor i svenskt biokolföretag

Ståljätte investerar över 100 miljoner kronor i svenskt biokolföretag
Foto: Envigas

Svenska Envigas producerar biokol för leveranser till stålindustrin. Nu köper finska Outokumpu 20 procent av Envigas.

Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. De investerar drygt 100 miljoner kronor i svenska Envigas och bli därmed ett av företagets större aktieägare med en ägarandel på 20 procent.

De två företagen etablerar ett nära samarbete för långsiktig utveckling av storskalig produktion av högkvalitativt biokol från skogs- och trävaruindustrins restprodukter som ingår i kolets naturliga kretslopp.

Outokumpu investerar i grön omställning och har ambitionen att ytterligare minska klimatavtrycket från bolagets stålproduktion. Användningen av nya, biomassabaserade råvaror är en viktig komponent i denna resa. Målet för 2030 är en minskning av företagets CO2-utsläpp med 42 procent jämfört med utgången av 2016.

Ersätter fossilt kol

Envigas, med en första produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå, är ett av Europas första företag att investera i storskalig produktion av högkvalitativt biokol och med ett uttalat fokus på leveranser till stålindustrin.

Biokol, som framställs genom pyrolys av biomassa, kan ersätta fossilt kol och koks i de olika produktionsprocesserna vid tillverkning av bland annat rostfritt stål och kan därmed bidra till att minska koldioxidavtrycket. Därför är den nya råvaran en viktig möjliggörare i omställningen mot en fossilfri och grönare produktion.

– Flera företag inom stålindustrin har sedan länge validerat Envigas biokol med goda resultat. Sedan starten har Envigas byggt upp betydande kompetens inom området, vilket har uppskattats av industrier i hela Europa, säger företagets vd, Lars-Gunnar Almryd.

Vill minska direkta utsläpp

– Övergången till att använda nya typer av biobaserade råvaror är ett konkret steg framåt för att avsevärt minska våra direkta utsläpp, som står för cirka 25 procent av Outokumpus totala utsläpp. Vi har framgångsrikt genomfört produktionstester med biokol och biokoks och ser fram emot att öka användningen i framtiden, säger Timo Huhtala, General Manager ansvarig för Outokumpus biokoksinitiativ.

I samband med investeringen ingår Envigas ett långsiktigt leveransavtal med Outokumpu, vilket innebär att Outokumpu är garanterad minst 50 procent av Envigas nuvarande och framtida produktionsvolymer från den första fasen av företagets expansion.

Bolaget planerar för en utökad produktion, med målet att uppnå ytterligare kapacitet på ca 25 000 ton biokol vid utgången av 2026. Satsningen skapar också behov av flera nyanställningar i den nordsvenska regionen Västerbotten.

Ägarnas långsiktiga ambition är att Envigas ska bli en av Europas ledande producenter av biokol med storskaliga produktionsanläggningar strategiskt placerade på marknaden i Norden och övriga Europa.

Nytt företag

Bolagets nuvarande verksamhet startades 2018, varefter regelbundna leveranser av mindre volymer påbörjades 2020. På ägarlistan finns förutom den nya delägaren Outokumpu, samt ledning och personal, Beijer Ventures, Philian, Carbomax, Imran Capital och Palmstierna Invest. Den största aktieägaren efter transaktionen är Concejo AB med 25 %.

Envigas vd, Lars-Gunnar Almryd, med tidigare ledande befattningar inom bland annat pappers- och massaindustrin, säger följande om samarbetet med, och satsningen från Outokumpu:

– Vi är mycket glada över att våra diskussioner om samarbete nu har resulterat i att Outokumpu blir delägare i Envigas, vilket också garanterar försäljning och leverans av en betydande del av vår framtida produktion till Outokumpu. Tillsammans fortsätter vi att utveckla den storskaliga produktionen av biokol, vilket även innefattar att kapitalisera på de sidoströmmar av gas och olja som bildas i den så kallade pyrolysprocessen. Det blir en viktig komponent för att bygga en långsiktig verksamhet med god lönsamhet.

Det uppskattade behovet av biokol för användning i den globala stålindustrin är mycket stort. För den nordiska marknaden visar färska beräkningar ett behov av mer än 350 000 ton biokol per år, som insatsvara vid tillverkning av stål.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy