Alla ämnen
Skogsbruk

Virkespriserna höjs – hög efterfrågan väntas framåt

Virkespriserna höjs – hög efterfrågan väntas framåt

Södra höjer priserna på massaveden och bränsleveden som köps in från medlemmarna.

Det råder fortsatt hög efterfrågan på massaved och bränsleved. Efterfrågan drivs framåt av ett stort behov av pappersmassa globalt och en ansträngd energisituation i Europa. Denna bedöms hålla i sig på både kort sikt och under hela vintern. Därför väljer Södra att höja virkespriserna från och med i dag, den 7 oktober, med 30 kronor för massaved respektive 50 kronor för bränsleved.

Efter höjningen är grundpriset för prima barrmassaved 465 kronor per fastkubikmeter och prima björk- och aspmassaved 505 kronor.

– Under den senaste tiden har efterfrågan på energisortimentet varit mycket högre än normalt och vi ser ett fortsatt behov på barr- och lövmassaved i industrin. Genom att höja priserna ökar vi flödet till industrin från familjeskogsbruket i Götaland, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Efterfrågan väntas bestå

Prishöjningen ska också stötta Södras 52 000 medlemmars aktiva skogsbruk med särskilt fokus på gallring.

– Vi bedömer att den höga efterfrågan på massaveden kommer bestå under längre tid, men är samtidigt medvetna om att det turbulenta omvärldsläget skapar volatila marknader – både i Sverige och Europa. Därför följer vi utvecklingen och den senaste tidens svängningar på marknaden mycket noggrant för att anpassa vår verksamhet, säger Olof Hansson.

Följande prisjusteringar gäller från och med 7 oktober 2022:

  • Barrmassaved höjs med 30 kr/m³fub
  • Lövmassaved höjs med 30 kr/m³fub
  • Bränsleved höjs med 50 kr/m³fub och en marknadspremie på 50 kr/m³fub införs för lövbränsleved, mjuka trädslag.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy