Alla ämnen
Biovärme

Nytt fjärrvärmeverk i drift i Mora

AKJ har levererat ett nytt fliseldat fjärrvärmeverk med sex megawatt effekt till E.ON Värme i Mora. Investeringen var på cirka 60 miljoner kronor.

Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik
Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik framför nya fjärrvärmeverket i Mora. Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik

Bakgrunden till investeringen var en ökad efterfrågan på värme i E.ON Värmes fjärrvärmenät på Noret i Mora.

– Det sker en utbyggnad med industrier och köpcentrum med mera som gjorde att vi behövde mer effekt, säger Örjan Lundberg, projektledare på E.ON Värme. Anläggningen är byggd för fuktigt biobränsle som bark, flis och spån med omkring 55 procent fukthalt i bränslet, för att kunna få ut så mycket energi som möjligt ur rökgaskondenseringen.

– Det som var avgörande i valet av leverantör var en kombination av teknik och pris. Vi gjorde en teknisk utvärdering av alla anbud. AKJ Energiteknik har en fin styrning med flödesmätning med mera som håller koll på förbränningen. De har en väl tilltagen ugn och vi kände oss säkra på att klara utsläppskraven, säger Örjan Lundberg.

Låg driftkostnad

– Vi vann i konkurrens med de flesta aktörerna på marknaden. Det jag tror var avgörande för valet av oss, var nivån runt förbränningsteknik som sammantaget ger en lägre kostnad för att driva anläggningen, säger Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik.

Totalentreprenad

Projektet i Mora är en totalentreprenad för funktion och all processutrustning. Det omfattar bränslehantering, förbränningssystem, pannsystem, rörsystem, rökgaskondensering, el- och styrsystem baserat på ABBs 800xA-system, ett system som E.ON använder. AKJ har gjort all projektering, projektledning, montage samt driftsättning av anläggningen.

Kärnkompetens inom förbränning

Fjärrvärmeverket är utrustad med AKJs styrsystem.

– Förbränningsluften tillförs ugnen i flera zoner där vi styr fördelningen av luften. Med vårt sätt att höja temperaturen kontrollerat och stegvis kan vi hålla nere NOx-bildningen och öka förbränningen. Det är dessa delar som är vår kärnkompetens. Vi har historiskt jobbat väldigt mycket kring optimering av förbränning och har byggt om delar av många anläggningar. Vårt koncept baseras mycket på erfarenhet, men också på simuleringar och beräkningar, förklarar Gustav Jansson.

Rökgasrening

Efter pannan sitter multicyklon och elfilter för att skilja av stoftpartiklar ner till 25 mg stoft per normalkubikmeter. Efter det sitter en rökgaskondensering med kondensatrening. AKJ har köpt elfilter från Scheuch.

– Andra delar har vi handlat upp hos olika leverantörer som vi har tyckt vara kostnadseffektiva, säger Gustav Jansson.

Utvecklande projekt

– Det har varit stort fokus på säkerhet i detta projekt. Vi har jobbat mycket med frågor kring arbetsmiljö och riskminimering, både när den byggs och när anläggningen är i drift. Det har varit bra för oss, eftersom det har höjt vårt fokus på dessa frågor till en högre nivå. Det känns väldigt roligt att få ha varit med och bygga denna anläggning, säger Gustav Jansson.

Startade i oktober

E.ON investerar ungefär 60 miljoner kronor i den nya anläggningen. Den har byggts på en helt ny plats med en helt ny byggnad. AKJ startade upp pannan i början av oktober och därefter följer driftsättningsfasen och intrimningsfasen.

– Vi fick ordern under hösten 2015 och projekterade under vintern. Installationerna startade i mitten av maj och bygget skedde parallellt. I mitten av sommaren började vi med rörarbeten, el, styr med mera. Det har gått ganska fort och har krävt stor insats för koordinering, säger Gustav Jansson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Fakta

Om AKJ Energiteknik

Omsättning 2016: 72 miljoner kronor

Antal anställda: 23 personer

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy