Annons Annons
Annons Annons

Brandskyddssystem med värmekamera till Söderenergi

Termisk Systemteknik har levererat ett värmekamerasystem för kombinerad branddetektion och intrångs-övervakning till Söderenergi.

Övervakning av Söderenergis lager med biobränsle i Nykvarn.

Övervakning av Söderenergis lager med biobränsle i Nykvarn.

Systemet används för att övervaka Söderenergis lager för biobränsle i Nykvarn. I systemet ingår 12 kameror som mäter temperaturutvecklingen i varje bränsleslag för sig. Vid förhöjda temperaturer genereras ett larm så att brandfaran kan avvärjas i ett tidigt skede, innan öppen låga uppstår. Systemet larmar också om intrång sker på området.

De olika typerna av biobränsle – flis, returträ, torv och grot – förvaras utomhus i högar och riskerar att självantända vid lagring. Systemets värmekameror tar bilder kontinuerligt av varje enskild bränslehög och analyserar temperaturutvecklingen. Tillsammans med den integrerade väderstationen får man en utförlig kartläggning av hela bränsleterminalen.

– För oss är det en stor trygghet att kunna följa värmeutvecklingen i varje bränsleslag. En brand skulle innebära avbrott i vår bränsle-
leverans till Igelstaverket i Södertälje med driftstopp och omfattande produktionsbortfall som följd, säger Olle Ankarling, logistikansvarig Bränsleenheten på Söderenergi.

– Systemet är det mest avancerade som vi utvecklat hittills och i dagsläget finns inget liknande för övervakning av biobränslelager i Sverige, säger Claes Nelsson, projektledare på Termisk Systemteknik. Det finns inte heller någon tillgänglig lösning som kombinerar branddetektion och intrångsövervakning med hjälp av värmekamerateknik, tillägger Claes Nelsson.

Systemet TST Fire är resultatet av flera års erfarenhet och utveckling av brandövervakning med värmekamerateknik.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1-2016

Vi använder oss av cookies. Läs mer