Alla ämnen
Opinion & debatt

Går allt som tåget?

Fotosyntesen är fantastisk. Och en fet skogsproduktion är den bästa grunden i omställningen till en hållbar bioekonomi. Sverige har en fantastisk resurs som dessutom skulle kunna nyttjas i betydligt större omfattning.

Det finns en outnyttjad potential på 50 TWh trädbränsle som med rätt förutsättningar kan bidra i såväl dagens väl inarbetade produkter som grön el i kombination med effektiv fjärrvärme samt morgondagens olika generationers drivmedelsprojekt. Inte bara bilar och lastbilar behöver grönt bränsle – nu vaknar flyget och letar förnybart bränsle. När får vi se SAS gröna flyg lyfta med den svenska skogen i tankarna? Här gäller det att värna skogsproduktionen och inte lägga en död hand över denna fantastiska resurs. Vi måste klara miljömålen med hjälp av skogen – inte motarbeta miljömålen med ytterligare reservatarealer.

Nåväl, samtidigt som vi summerar en bränslesäsong som varit obalanserad på många håll och krävt extra transportinsatser, tittar vi framåt mot nästa säsong, lite oroade av vad ytterligare en torr sommar kan ställa till med.

Vad kan göras bättre för att omställningen från fossila bränslen till ännu mer förnybara råvaror från den svenska skogen skall kunna hitta sin väg till slutkunden på bästa möjliga sätt. Det är enorma flöden som rullar i komplicerade upplägg, både på bil på kortare håll och på järnväg på längre distanser. Och allt är inte frid och fröjd…

När man måste göra förändringar i flödet är tåget tyvärr den stora förloraren och jag fastnar i en av de ofullkomligheter som våra myndigheter inte förmår hantera. Trafikverket skall enligt regelverket på max fem dagar svara på en begäran om extratåg. Tänk att terminal har volymen som behövs till ett bruk eller till en panna där det ekar i ladorna. Tågresursen finns för en snabb aktion men då blir det stopp hos Trafikverket som i praktiken hanterar alla ansökningar på, i bästa fall, exakt fem arbetsdagar, inte fyra, tre eller två. När kunden inte kan vänta är alternativet biltransport. Ett modernt tåg ersätts då med 40–50 lastbilar, och några ökade volymer på tåg blev det inte denna gång heller.

Är det för offensivt att föreslå 24 timmars svarstid i stället för en vecka? Kanske kan generaldirektör Erixon bestycka berörd enhet så att 24-timmarshandläggning blir verklighet och tåget på allvar kan ta upp konkurrensen med lastbilstransporterna? Vilka ambitioner finns hos Trafikverket? Modernare hjälpmedel och effektivare arbetssätt borde kunna göra detta möjligt. Just nu är denna långsam handläggning en effektiv bromskloss i allas strävan efter mer gods på järnväg, men det finns fler.

Nästa budskap till Trafikverket är att effektivt jobba bort de hinder som finns för att kunna gå upp i storlek på lastprofiler. Nya moderna vagnar betyder tåg med 25 procent mer last men då måste eventuella hinderlistor på nya sträckningar kunna prioriteras bort inom en rimlig tidshorisont.

Så vad var budskapet? Större och tyngre tåg. Och oftare!

Text: Bertil Leijding, ordf. Svenska Trädbränsleföreningen


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy