Alla ämnen
Biogas

ISCC-certifiering ger bättre betalt för biogas i Europa

ISCC-certifiering ger bättre betalt för biogas i Europa
Matti Vikkula, vd på Biokraft.

Biokraft, tidigare Scandinavian Biogas har fått förnyad ISCC-certifiering för sina svenska anläggningar Henriksdal, Södertörn och norska Skogn.

ISCC, International Sustainability & Carbon Certification, är en global hållbarhetcertifiering som säkerställer att producenter använder återvunnet och förnybart material längs hela leverantörskedjan. För att uppfylla certifieringen ska företaget kunna redovisa spårbarheten i sitt leverantörsled, samt uppfylla särskilda miljökrav och sociala standarder.

Nu har Biokraft fått förnyat ISCC-certifikat på sina tre största anläggningar.

– Certifieringen är ett kvitto på att vi levererar det vi säger och är ett viktigt led både i vårt hållbarhetsarbete och ambition att bidra till den gröna omställningen i samhället i stort, säger Matti Vikkula, vd och koncernchef på Biokraft International.

Fakta

Vad är en ISCC-certifiering?

ISCC bygger på EU-direktivet om förnybar energi (RED) och innebär en objektiv och standardiserad beräkning av utsläppen av klimatpåverkande koldioxid.

Biogas är i sig själv en 100 procent förnybar produkt som ger minskad klimatpåverkan, vanligen redovisad i gram CO2-ekvivalenter jämfört med fossila bränslen.

Öppnar upp för större marknader

Att vara ISCC-certifierad som leverantör, innebär att Biokrafts produkt blir mer eftertraktad på den internationella marknaden. Särskilt viktigt, menar Biokraft, att det är på de Tyskland och holländska marknaderna, där certifieringen kan ge ett prispremium.

– Vi ser även att kraven på ISCC börjar ställas på vår inhemska (nordiska) marknad där man efterfrågar spårbarhet enligt europeisk standard, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Våra anläggningar har krav på sig om att klara en utsläppsreduktion om 60 procent koldioxid men tack vare att vi producerar vår biogas på i huvudsak avfall har vi ofta en reduktion på omkring 90 procent eller över. Vi kan genom beräkningar visa våra kunder hur stor koldioxidreduktion just deras biogas haft och certifieringen är garanten för att det är korrekt data våra kunder kan lita på och i sin tur kommunicera. Det är viktigt för trovärdigheten i hela värdekedjan, säger Tina Blix, hållbarhetsansvarig på Biokraft.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy